Koordinisana saradnja Ministarstva i Pokrajinske vlade u rešavanju ekoloških problema u Vojvodini

Ministar zaštite životne sredine Goran Trivan i predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović sa saradnicima razgovarali su u Novom Sadu o koordinaciji zajedničkih aktivnosti, timskom radu na sanaciji ekoloških problema i realizaciji projekata u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji Vojvodine. Saglasili su se da je zaštita životne sredine jedan od najznačajnijih prioriteta AP Vojvodine i Republike Srbije .

Srbija je iznad svega, Srbija je jedna republika i tako treba da funkcioniše i u oblasti zaštite životne sredine, gde treba objediniti napore da se rešavaju problemi, rekao je ministar Trivan. Ukazao je da u Srbiji nema važnijeg pitanja od zaštite životne sredine i da je zahvalan Igoru Miroviću predsedniku Pokrajinske vlade koji je pokazao da je to pitanje prioritetno i za Vojvodinu. Vojvodina je izuzetno dobar teren gde možemo pokazati da Republika Srbija ima snage i volje da reši sve probleme koje građani imaju u životnoj sredini. Ovo je dokaz da je moguća saradnja na svim nivoima vlasti, istakao je ministar Trivan i naglasio da će ministarstvo učiniti sve da pomogne u ostvarivanju svih ekoloških projekata u pokrajini, istovremeno sarađujući sa svim institucijama, lokalnim samoupravama, naročito sa „Zavodom za zaštitu prirode Vojvodine, „Vodama Vojvodine“ i „Vojvodinašumama.“

Pokrajinska vlada i nadležne pokrajinski sekretarijati u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine nastupaće koordinisano i intenzivno će sarađivati radi što efikasnijeg rešavanja problema zaštite životne sredine u Vojvodini, izjavio je predsenik Vlade AP Vojvodine Igor Mirović i naglasio potrebu značajnijeg zajedničkog finansiranja projekata u toj oblasti. On je dodao da to u praksi znači da će se u svih 45 lokalnih samouprava u Vojvodini detektovati ekološki problemi i koordinisano rešavati problemi deponija, otpadnih voda, izrade projektno-tehničke dokumentacije i koordinisati napori kada je reč o inspekcijskom nadzoru.

Na sastanku je dogovoreno da će se zajednički raditi na velikim projektima koji se finansiraju iz državnih, pokrajinskih i lokalnih budžeta i međunarodnih fondova poput sanacije Velikog bačkog kanala i drugih projekata. Dogovoreno je i da se intenzivira saradnja svih ustanova i institucija čiji je osnivač Republika Srbija i AP Vojvodina kada je u pitanju izrada zakona i podzakonskih akata, da bismo imali bolje uokviren sistem u oblasti zaštite životne sredine, koji će značiti efikasnije postupanje nadležnih organa.

izvor: ekologija.gov.rs

Sandra Jovićević