Konzorcijum za izgradnju HE na Morači

Region | Hidro

ministarstvo-ekonomije-crna-goraPredstavnici delegacije Crne Gore, ministar ekonomije Vladimir Kavarić i sekretar ministarstva Igor Noveljić u utorak 01.09.2015. na Bledu u Sloveniji potpisaće Memorandum o razumevanju sa Ministarstvom spoljnih poslova Slovenije i Ministarstvom šumarstva i vodoprivrede Republike Turske.

Cilj Memoranduma je da se unapredi saradnja ove tri zemlje na polju energetike i time doprinese bržoj valorizaciji hidroenergetskog potencijala Crne Gore.

Memorandumom se predlaže osnivanje konzorcijuma ovih država , gde će se iskustvo slovenačkih i turskih kompanija u oblasti hidroenergetike iskoristiti za potencijale u Crnoj Gori posebno u izgradnji HE na reci Morači koja je i najprioritetniji projekat. Crna Gora će sa svoje strane da ponudi tehničku i ekspertsku podršku u skladu sa nadležnostima i jurisdikcijom svojih državnih organa.

Predlog Platforme u celosti možete da pročitate na sledećem linku

S.Jovanović