Kontrolna mapa za upravljanje otpadom

Srbija | Upravljanje otpadom

indexPripremljena je i dostupna kontrolna mapa sa smernicama za pouzdanu pripremu za posetu inspekcije za ZŽS u oblasti upravljanja otpadom. Ona sadrži ček-listu obaveza proizvođača/vlasnika otpada i operatera postrojenja za upravljanje otpadom, kao i gotove modele dokumenata neophodnih za uređivanje oblasti upravljanja otpadom .

Autori su dipl. inž. Vesna Nanuševski i dipl. inž. tehn. Branislav Galešev.

Tokom redovnih i vanrednih nadzora inspekcije za ZŽS utvrđuju se brojni propusti učesnika u upravljanju otpadom – proizvođača, operatera ili drugih držalaca otpada. U cilju prevencije propusta i njihovih posledica i usklađivanja poslovanja sa poslednjim izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom i novim Zakonom o inspekcijskom nadzoru omogućili smo Vam pouzdanu podršku u praktičnoj formi.

Vesna Vukajlović