Kontrola uklanjanja radioaktivnih gromobrana

Srbija

radioaktivni-gromobran in4s.net

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine početkom novembra ove godine počelo je sa kontrolom uklanjanja oko 2200 radioaktivnih gromobrana sa zgrada.

Sve stambene i poslovne zgrade koje poseduju ovakve gromobrane moraju angažovati firme koje imaju odobrenje od Agencije za zaštitu jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije za izvođenje ovakvih radova. Ovakva odobrenja poseduju Institut za nuklearne nauke „Vinča“, Labaratorija za radioizotope i Labaratorija za zaštitu od zračenja i zaštitu životne sredine „Zaštita“.

Inače, rok za uklanjanje radioaktivnih gromobrana i jonizujućih detektora dima na teritoriji Republike Srbije bio je 23. maj ove godine, a sve kompanije i preduzetnici koji ne prijave postojanje radioaktivnih gromobrana mogu dobiti novčanu kaznu do pola miliona dinara.

Sandra Jovićević

foto: in4s.net