Konsultacije o Nacrtu Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini

Srbija | Održivi razvoj

privredna komora srbije

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije 13. marta 2015. godine organizovaće javne konsultacije za pripremu Nacrta Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini.

U okviru konsultacija biće predstavljeni osnovni zahtevi i sadržina Direktive o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini 2014/35/EC, a govoriće se i o njenoj primeni u praksi navedeno je na sajtu Privredne komore Srbije.

Skup o Nacrtu Zakona o odgovornosti za štetu prema životnoj sredini održava se u prostorijama Privredne komore Srbije u okviru PLAC projekta čiji je cilj usklađivanje srpskog sa evropskim zakonodavstvom.

Sandra Jovićević

foto: pks.rs