Konkurs za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada u Rumi

 

Foto: Milisav Pajević

Opština Ruma je raspisala Javni poziv za učešće na javnom konkursu za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada i poboljšanju energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja.

Predmet konkursa je dodela sredstava za bespovratno sufinansiranje radova na uređenju fasada i poboljšanju energetske efikasnosti objekata kolektivnog stanovanja u Rumi.

Učešće opštine Ruma u sufinansiranju radova može iznositi maksimalno 2/3 od vrednosti neophodnih radova.

Dodatne informacije se mogu dobiti u Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave opštine Ruma, Orlovićeva 5, na telefon 433-910 (šef odeljenja, Tanja Drobac).
Rok za podnošenje prijava je od 1. do 16. novembra ove godine.

Milisav Pajević