Poziv za studente za učešće u izboru inovativnih projekata za finansiranje

Foto: Fond za inovacionu delatnost

Fond za inovacionu delatnost poziva studente završnih godina osnovnih studija i studente master studija da se prijave za prisustvovanje u finalnoj fazi procesa izbora inovativnih projekata za finansiranje. Odabrani studenti će dobiti priliku da se upoznaju sa radom Fonda za inovacionu delatnost i da prisustvuju prezentacijama projekata koji su uvršteni u uži izbor, kao i diskusijama članova nezavisne Ekspertske komisije koja donosi konačnu odluku o finansiranju. Tokom intenzivnih sastanaka, studenti će imati prilike da se upoznaju sa  procesima odlučivanja, načinom rada investicionih panela, kao i načinom donošenja odluka o finansiranju, odnosno o ulaganju u visokorizične poduhvate.

Ovo je idealna prilika za studente koji imaju ambicije da se u svojoj karijeri bave finansijskim ulaganjem.

Odabrane studente očekuje:

– Upoznavanje sa radom Fonda za inovacionu delatnost (poludnevna prezentacija);

– Intenzivni celodnevni sastanci u trajanju od 4 do 5 radnih dana (poslednja nedelja marta 2020. godine), koji podrazumevaju prisustvo prezentacijama projekata (pitch) i sastancima i diskusijama Ekspertske komisije.

Radni jezik je engleski jezik.

Studenti koji žele da se prijave potrebno je da:

– Pokažu visoku motivisanost za sticanje znanja i praktičnog iskustva;

– Budu student poslednje godine osnovnih akademskih studija ili student master programa;

– Imaju prosek ocena od 8 ili više (na programu koji trenutno pohađa, odnosno na prethodnom nivou studiranja za studente prve godine master studija);

– Imaju odlično znanje engleskog jezika.

Dokumentacija za prijavu:

– Biografija (neophodno je da sadrži i godinu upisa studijskog programa, godinu programa koju kandidat u trenutku prijave pohađa i prosečnu ocenu na tom programu, odnosno na prethodnom nivou studiranja za studente prve godine master studija);

– Preporuka od strane profesora;

– Motivaciono pismo.

Prijave koje sadrže sve navedeno biće uzete u razmatranje.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu: dane.atanaskovic@inovacionifond.rs i (cc) milica.bulatovic@inovacionifond.rs.

Rok za dostavljanje prijava je 1. mart 2020. godine.

Najbolje ocenjeni kandidati na osnovu dostavljene dokumentacije biće pozvani na intervju.

Tokom intervjua od kandidata se može tražiti da pokaže i:

– Poznavanje osnovnih pojmova u vezi sa investiranjem, upravljanjem rizicima i startap kompanijama;

– Znanje engleskog jezika.

Nakon obavljenih intervjua, kandidati će biti obavešteni o konačnoj odluci. Jedinstvenu priliku za sticanje iskustva u ovoj oblasti imaće do 2 kandidata.

Fond za inovacionu delatnost brine o zaštiti intelektualne svojine i zaštiti poslovnih tajni, tako da će odabranih kandidata biti u obavezi da potpišu izjavu o zabrani konflikta interesa i o čuvanju poverljivih podataka i informacija sa kojima će biti u dodiru tokom prezentacija i sastanaka Ekspertske komisije.

Za dodatna pitanja budite slobodni da kontaktirate organizatore na adresu dane.atanaskovic@inovacionifond.rs  ili putem telefona na: 011/6555-696.