Pokrajinski sekratarijat raspisao tri konkursa za dodelu sredstava poljoprivrednicima

Foto-ilustracija: Pixabay

Sva tri konkursa Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, objavljena na njihovom sajtu u utorak,  namenjena su poljoprivrednicima.

Tekst prvog Konkursa navodi kako su sredstva namenjena za subvencionisanje kamate na kredite Razvojnog Fonda Vojvodine za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže.

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 2.000.000 dinara. Bespovratna sredstva za podršku kreditnim sredstvima po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto visine ugovorene kamate po kreditu registrovanog gazdinstva.

Minimalni iznos podrške po jednoj prijavi iznosi od 50.000 dinara, a maksimalni iznos podrške iznosi do 1.000.000 dinara.

Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava, priznavaće se zahtevi poslati Fondu, ili ugovori zaključenih nakon 01.01.2020. godine, radi kreditiranja za navedene namene.

Zahtev se podnosi Fondu ili Pokrajinskom sekretarijatu u isto vreme kada se podnosi i zahtev za kredit Fonda po Кonkursu za dugoročne kredite za nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalnske mreže subvencionisane od strane Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, zaključno sa 01.12.2021. godine.

Za više informacija pogledajte OVDE.

Drugi Konkurs namenjen je za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine u 2021. godini.

Predmet Konkursa je dodela bespovratnih sredstava za nabavku novih pčelinjih društava.

Za realizaciju Konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje investicija u pčelarstvo na teritoriji AP Vojvodine u 2021. godini predviđen je ukupan iznos do 25.000.000 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 50 odsto od ukupno prihvatljivih troškova investicije.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 300.000 dinara, odnosno 330.000 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 50.000 dinara.

Bespovratna sredstva koja se dodeljuju po Кonkursu namenjena su za:

1.nabavku novih pčelinjih društava

2. nabavku opreme za pčelarstvo: košnice i kontejneri

3. nabavku opreme i uređaja za preradu pčelinjih proizvoda

4. nabavka opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 09.04.2021.godine.

Za više informacija pogledajte OVDE.

Treći Konkurs namenjen je za dodelu sredstava za održavnje naučno stručnih aktivnosti u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja u 2021 godini na teritoriji AP Vojvodine.

Bespovratna finansijska sredstva koja se dodeljuju po ovom Konkursu iznose ukupno do 5.000.000 dinara.

Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 1.000.000 dinara.

Кonkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 02.04.2021. godine.

Za više informacija pogledajte OVDE.

Izvor: Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo