Tenderi

Drugi poziv za prijave za zelene inovacione vaučere od 13. marta do 30. aprila 2018.

Program zelenih inovacionih vaučera pomaže malim i srednjim preduzećima da pristupe uslugama istraživanja i razvoja neophodnim za razvoj i unapređenje svojih proizvoda i tehnologija u cilju smanjivanja uticaja na životnu sredinu i efikasniju upotrebu resursa (energije, vode i materijala).

Foto: Milisav Pajević

Preduzeća koja ispunjavaju uslove se mogu prijaviti za zeleni inovacioni vaučer vrednosti do 20 hiljada evra koji pokriva do 90 procenata troškova spoljnih usluga istraživanja i razvoja (bez PDV-a). Od preduzeća se očekuje da pokriju najmanje 10 procenata troškova iz svojih izvora finansiranja. Minimalna vrednost usluga istraživanja i razvoja je 4 hiljade evra (bez PDV-a).

Istraživačko-razvojni projekti u okviru Programa zelenih inovacionih vaučera prate ciklus od 5 faza: prijava, odobrenje, implementacija, završetak i evaluacija.

Zainteresovana preduzeća u saradnji sa izabranom istraživačko-razvojnom organizacijom treba da popune prijavni obrazac, na sledećem linku: http://inovacionivauceri.ebrd.rs/givs-application.docx, i pošalju na inovacionivauceri@ebrd.rs.

Prijavni obrazac pored osnovnih podataka o preduzeću i izabranoj istraživačko-razvojnoj organizaciji treba da sadrži i detalje o planiranim uslugama istraživanja i razvoja uključujući i njihov pozitivan uticaj na životnu sredinu. Rukovodilac programa može pomoći preduzeću u pronalaženju odgovarajuće istraživačko-razvojne organizacije.

Pristigle prijave se pregledaju i odobravaju uzimajući u obzir nekoliko kriterijuma koji obuhvataju potencijal za resursnu efikasnost, inventivni nivo kao i mogućnost za korišćenje rezultata istraživačko-razvojnog projekta u drugim kompanijama/sektorima/industrijama.

Zavisno od broja primljenih prijava EBRD će na svojoj internet stranici objaviti očekivano vreme za odobrenje projekata. EBRD može privremeno obustaviti dalje prijave u slučaju prevelikog broja već pristiglih prijava. Preduzeća kojima su dodeljeni zeleni inovacioni vaučeri biće direktno kontaktirana a informacije o dodeli postavljene i na ovu internet stranicu.

Nakon odobrenja projekta preduzeće potpisuje ugovor o usluzi istraživanja i razvoja sa pružaocem usluge kao i ugovor o dodeli zelenog inovacionog vaučera sa EBRD-om. Oba ugovora sadrže projektni zadatak i ukupnu vrednost usluge odnosno vaučera.

Kao opšte pravilo, odobreni projekti treba realizovani u roku ne dužem od 6 meseci od dana potpisivanja ugovora o dodeli vaučera. Rukovodilac programa prati realizaciju odobrenih projekata.

Nakon uspešne realizacije projekta preduzeće u potpunosti izmiruje svoje obaveze prema istraživačko-razvojnoj organizaciji i priloži EBRD-u dokaz o uplati kao i zahtev za isplatu vaučera. Detalji o dokumentima koje preduzeće treba da priloži biće definisana u ugovoru o dodeli vaučera. Nakon uspešne provere priloženih dokumenata EBRD isplaćuje preduzeću zeleni inovacioni vaučer.

Po završetku projekta EBRD može posetiti preduzeće u cilju procene uticaja istraživačko-razvojnog projekta na poslovanje preduzeća kao i evaluacije čitavog programa zelenih inovacionih vaučera i boljeg planiranja budućih poziva za prijavu.

Takmičenje PowerUP i u Srbiji – investicije za startape iz energetike do 150.000 evra

Foto: Power UP

InnoEnergy, evropska kompanija koja umrežava i podstiče razvoj startapova iz cleantech sektora (čiste tehnologije i energetska efikasnost), u saradnji sa Startit-om prvi put u Srbiji organizuje takmičenje PowerUp! koje našim startapima može omogućiti investicije od 20.000 do 150.000 evra.

Startapi iz oblasti energetike koji već imaju razvijen proizvod u početnoj fazi i svoj tim do 15. aprila mogu da se prijave za lokalno takmičenje koje će 27.aprila biti održano u Beogradu. Najbolji startap će imati priliku da izbori plasman za regionalno takmičenje, inače, najveće iz ove oblasti u Centralnoj Evropi, koje će biti održano u junu u Pragu. Za pobednike su obezbeđene nagrade od 20, 10 i pet hiljada evra i investicioni program u vrednosti od 150.000 evra.

Prošlogodišnje takmičenje bilo je održano u Mađarskoj.

Oglas za prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na osnovu podataka o okvirnim količinama i vrstama otpada

Foto: Arriva

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Novica Mitić, tel +381628800014, e-mail novica.mitic@arriva.rs

Predmet nabavke: Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada sa pružanjem konsultantskih usluga o usaglašavanju  poslovanja sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom

Mesto preuzimanja otpada:

Poslovne Jedinice u okviru Arriva Litas doo Požarevac:

1. Poslovna Jedinica Požarevac – Đure Đakovića br. 3 12000 Požarevac
2. Poslovna Jedinica Beograd – Zrenjaninski put 86 M – Krnjača Beograd
3. Poslovna Jedinica Kragujevac –Dragoslava Srejovića 66, 34000 Kragujevac
4. Poslovna Jedinica Niš –  Ivana Milutinovića br. 30 Niš

Obaveze koje će biti precizirane ugovorom

Izvršilac usluga će:

– Izvršiti premer materijala, obezbediti dovolјan broj paleta i odgovarajućih plastičnih buradi, kontejner vreća,  posedovati odgovarajuće kontejnere za pojedinačno razvrstavanje po kategoriji otpada, koje će se nalaziti kod proizvođača otpada na svim lokacijama ;
– Prilikom preuzimanja otpada izvršioc je dužan da obezbedi merenje uz izdavanje adekvatne dokumentacije ( merni list ),
– Prilikom preuzimanja otpada izvršilac je dužan da obezbedi adekvatan broj izvršilaca za utovar,
– Preuzimanje odgovornosti za sav preuzet otpad od momenta potpisivanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Izdavanje potvrde o izvozu, potvrde o prijemu i potvrde o uništenju otpada sa priloženim sertifikatom uništioca.

Proizvođač otpada će:

– Obezbediti pristup objektima kompanije , gde je potrebno preuzimanje predmetnog otpada.
– Obaveštenje PROIZVOĐAČA OTPADA o tačnom datumu preuzimanju otpada.
– Izrada dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Količina preuzetog otpada se određuje merenjem na uslužnoj vagi proizvođača otpada koja se nalazi u Predzeću Potis požarevac ili na drugim zvaničnim vagama uz prisustvo predstavnika proizvođača otpada i izvršioca usluge, na teritoriji gde posluje kompanija Arriva Litas Požarevac
– Na zahtev ponuđača dostaviće se UVERENјE O UTVRĐIVANјU KARAKTERA OTPADA od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje otpada.

Celokupna dokumentacija dostupna na web sajtu: www.arriva.rs, na linku: https://arriva.rs/wp-content/uploads/2018/03/Oglas-za-preuzimanje-i-zbrinjavanje-otpada.docx.

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe.

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 30. novembra 2018. godine, Ministarstvu zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: ekologija.gov.rs

Prijave na treći program Climate-KIC Accelerator o uticaju čiste tehnologije na klimu

Foto: Climate KIC

Svi inovatori sa naprednim idejama koje se suprotstavljaju klimatskim promenama, timovi koji rade na pokretanju poslova sa novim tehnologijama ili razvoju komercijalno održivih usluga i dobrim znanjem engleskog jezika, dobrodošli su na treći program Climate-KIC Accelerator o uticaju čiste tehnologije na klimu. On je namenjen startapovima i preduzetnicima u ovoj oblasti.

Program će Vam pomoći da pokrenete sopstveni posao, da se pripremite za prve investitore i kupce, kao i da izgradite svoju poslovnu mrežu na međunarodnom tržištu. Program obuhvata lično mentorstvo, učešće na 3 lokalne i 1 međunarodnoj radionici, kao i finansijsku podršku čija visina zavisi od faze za koju se prijavljujete. Otvoren je za učesnike iz Srbije, Bugarske, Letonije, Rumunije, Kipra, Malte, Estonije, Portugala i Slovenije. Konkurs se završava u utorak, 3. aprila 2018. godine.

Više informacija o programu pogledajte na sledećem linku: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator

Za pomoć u apliciranju i dodatne informacije, možete nam pisati na climate-kic@pks.rs.

Otvorene prijave za „Sarajevo Business Bridge Awards 2018“

Foto: McCann Adriatic

Sarajevo Business Forum (SBF), vodeća investicijska konferencija u Jugoistočnoj Evropi, 25. aprila dodeliće prestižna priznanja –„Sarajevo Business Bridge Awards“ kompanijama i pojedincima koji su svojim radom, inovativnim idejama i zapošljavanjem mladih doprineli razvoju preduzetništva i investicijske klime u regionu.

U zavisnosti od kvaliteta pristiglih prijava, planirano je da se nagrade dodele u šest kategorija, i to: Novi biznis/kompanija godine, Biznis/kompanija godine, Poduzetnik godine, Nagrada za kompaniju koja zapošljava mlade, Nagrada za društveni uticaj i Inovator godine.

Nagrade dobitnicima biće uručene na svečanoj ceremoniji u Parlamentu BiH tokom prvog dana održavanja devetog Sarajevo Business Foruma, u prisustvu svetskih i regionalnih političkih i poslovnih lidera

– Sarajevo Business Forum, kao vodeća ekonomska platforma u regionu, ima za cilj izgradnju boljeg poslovnog okruženja u regionu. Naša misija je razvoj preduzetništva jer samo uvezivanjem i razvojem tržišta, otvaranjem novih kompanija i zapošljavanjem mladih ljudi možemo proizvesti pozitivne promene u društvu – rekao je Amer Bukvić, direktor BBI banke, naglašavajući da je konkurs za nagrade otvoren za kompanije i pojedince iz čitavog regiona, koji su pokazali izvanredne rezultate u poslovanju i čiji rad ima pozitivan uticaj na društvo u kojem posluju.

Na ovaj način SBF daje podršku kompanijama i pojedincima, naročito kompanijama koje su pokrenule novi biznis ili zapošljavaju mlade.

Tradicionalno, već devetu godinu Sarajevo Business Forum organizuje BBI banka u saradnji sa Islamic Development Bank Group (IDB). Pokrovitelj 9. SBF-a je Predsedništvo BiH, uz podršku Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Veća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada, Spoljnotrgovinske komore BiH i Privrednih komora Federacije BiH i Republike Srpske, kao i mnogih kompanija u BiH.

Prošle godine ove prestižne nagrade dodeljene su istaknutim pojedincima i kompanijama iz regiona. SBF 2017 nagradu za socijalni doprinos dobila je Fondacija „Hastor“. MSAN Group dobitnik je nagrade za zapošljavanje mladih u prošloj godini. Inovator godine u 2017. je Gorenje Group, a nova firma za 2017. godinu je HUB 387. Za kompaniju godine stručni žiri je izabrao kompaniju HIFA Group.

Prijave za SBF nagrade 2018 otvorene su putem stranice: http://sarajevobusinessforum.com/awards.