Tenderi

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

* kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;

* kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

* trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;

* nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka. Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2019-godini/.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku u 2019. godini

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

 Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,67 dinara.

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2019-godini/.

Letnja škola o sistemu inovacija u oblasti klimatskih promena

Climate-KIC tim Srbija vas poziva da učestvujete u edukativnom programu “Journey”.

Foto: Climate-KIC

U pitanju je letnja škola o sistemu inovacija u oblasti klimatskih promena, koju organizuje EIT-RIS Climate-KIC u saradnji sa partnerskim organzacijama i renomiranim univerzitetima širom Evrope. EIT Climate-KIC je najveće EU javno-privatno partnerstvo, angažovano na ublažavanju klimatskih promena i ubrzanju tranzicije ka ekonomiji nulte emisije ugljenika. Zahvaljujući podršci Evropskog instituta za inovacije i tehnologiju (EIT), Climate-KIC danas obuhvata mrežu od oko 300 institucija i organizacija širom Evrope. Kao jedini Climate-KIC partner u Srbiji, Privredna komora Srbije implementira “Journey” i druge Climate-KIC programe od 2016. godine.

Program “Journey” predstavlja jedinstvenu kombinaciju akademskih studija i praktičnog iskustva. Namenjen je studentima završne godine studija, diplomcima, budućim MBA, magistrima i doktorima sa odličnim znanjem engleskog jezika. Cilj programa je dublje razumevanje preduzetništva i sistema inovacija, kao i razmena iskustava o izazovima i rešenjima u oblasti klimatskih promena. Učesnici će imati priliku da uče i rade u internacionalnom multidisciplinarnom timu i razviju svoje ideje, projekte, proizvode ili usluge uz podršku iskusnih mentora. Tokom četiri nedelje, u periodu 30.6-27.7.2019. i 4-31.8.2019. učesnici će boraviti na tri lokacije u Evropi. Prethodne godine, učestvovalo je 400 mladih akademaca iz oko 50 zemalja.

Više informacija o programu možete pronaći na https://journey.climate-kic.org/the-journey-faqs.

Prijava učešća na https://journey.climate-kic.org najkasnije do ponedeljka, 18.2.2019. Tokom marta biće obavljeni intervjui sa kandidatima koji uđu u uži izbor. Konačan odabir učesnika biće poznat u aprilu, a program i konkretne lokacije najkasnije mesec dana pre putovanja. Prilikom popunjavanja prijave potrebno je priložiti diplomu ili potvrdu o završnoj godini studija, CV i pismo preporuke na engleskom jeziku. Program je besplatan za studente EU,  studente iz Srbije i još 10 zemalja izvan EU. Učesnici organizuju i snose trošak transporta od kuće do prve lokacije i od treće-poslednje lokacije do kuće. Transport između lokacija i smeštaj tokom trajanja programa biće organizovan i plaćen od strane Climate-KIC.

UNDP poziv za učešće u programu „Zajedno za održivi biznis“

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji pokreće novi program pod nazivom Zajedno za održivi biznis. Program ima za cilj da podrži preduzeća koja žele da unaprede svoje poslovanje i doprinesu održivom razvoju društva, kroz uvođenje jednog ili više ciljeva održivog razvoja u svoje poslovanje.

Foto: UNDP (screenshot)

Cilj programa je da doprinese sledećim ciljevima održivog razvoja: smanjenje negativnih uticaja klimatskih promena; dostupna, moderna i obnovljiva energija; održivo upravljanje šumama; održiva i inovativnija industrijalizacija; inkluzivan i održiv ekonomski rast;  inkluzivniji i održiviji gradovi i zajednice.

Program Zajedno za održivi biznis je namenjen mikro, malim i srednjim preduzećima iz Srbije, koja posluju najmanje dve godine. Deset odabranih preduzeća će tokom šest meseci programa raditi sa timom eksperata na razvoju novih proizvoda i usluga i integrisanju ekološke i društvene odgovornosti u svoje poslovanje. Odabrana preduzeća imaju priliku da u okviru programa dobiju:

* Preko 30 sati ekspertske podrške u razvoju i unapređenju biznis modela za proizvode i usluge koji doprinose održivom razvoju;

* Upoznavanje menadžmenta i zaposlenih sa ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih nacija;

* Podršku u merenju i komuniciranju društvene odgovornosti preduzeća, doprinosu zaštiti životne sredine i razvoju cirkularne ekonomije;

* Promocija preduzeća kao partnera UNDP Srbija u sprovođenju ciljeva održivog razvoja među relevantnim biznis mrežama i biznis partnerima;

* Povezivanje preduzeća sa biznis partnerima i investitorima koji žele da podrže preduzeća koja doprinose zaštiti životne sredine, cirkularnoj ekonomiji i drugim ciljevima održivog razvoja;

* Mogućnost da se promovišu, povežu sa drugim preduzećima i razvijaju svoje poslovanje u drugim zemljama kroz UNDP globalnu mrežu.

Prilikom selekcije preduzeća ocenjivaće se održivost i inovativnost biznisa, potencijal za rast i razvoj, pozitivan uticaj na životnu sredinu i društvo, kao i organizacioni kapaciteti preduzeća. U fokusu su preduzeća koja posluju u oblastima kao što su prehrambena industrija, poljoprivreda, energetika, drvna industrija, turizam, obrazovanje, a koja svojim poslovanjem imaju ili žele da razviju pozitivan uticaj na životnu sredinu i budu pioniri u tranziciji Srbije ka cirkularnoj ekonomiji.

Prijave za kompanije su otvorene do 31. januara do 23:59.

Prijavljivanje se vrši putem linka: https://bit.ly/2FjdDYc ili slanjem popunjenog formulara (LINK za preuzimanje) na mejl: odrzivi.biznis@undp.org.

Više informacija o ciljevima održivog razvoja i kako kompanije mogu doprineti njihovom rešavanju možete pogledati u ovom dokumentu (LINK za preuzimanje).

Za sva dodatna pitanja, možete da nas kontaktirate putem mejla: odrzivi.biznis@undp.org ili pozivom na telefon: 011 216 0956.

Konkurs za međunarodni program „Mladi eko-reporteri“ na temu energetske efikasnosti

Otvoren je novi konkurs za međunarodni program „Mladi eko-reporteri“. Tema ovogodišnjeg konkursa je „Energetska efikasnost“.

Foto: Ambasadori održivog
razvoja i životne sredine

Prava na učešće u konkursu imaju svi mladi od 11 do 25 godina. Mladi eko-reporteri trebalo bi da istaknu probleme u životnoj sredini vezane za energetsku efikasnost, sa posebnim osvrtom na svoju lokalnu zajednicu i ukoliko je moguće daju rešenje za problem koji opisuju. Ove godine bavćemo se pitanjima poput značaja uštede energije, obnovljivih izvora energije, potreba za očuvanjem prirodnih resursa, menjanjem ljudskih navika u cilju uštede energije i sl.

Konkurs je otvoren do 1. februara 2019. godine, nakon čega će nacionalni žiri izabrati najbolje i nagradiće prvoplasirane radove u svim uzrasnim kategorijama (11-14 godina, 15-18 godina i 19-25 godine) i svim kategorijama rada.

Pobednike nacionalnog konkursa očekuju nagrade i dalje internacionalno takmičenje sa ostalim Mladim eko-reporterima iz 35 zemalja širom sveta gde se sprovodi ovaj program.

Više informacija o međunarodnom programu Mladi eko-reporteri, kao i detaljno upustvo za pravljenje reportaža i propozicije takmičenja možete naći na stranici:  http://feeserbia.com/programi/mladi-eko-reporteri/.

Program Mladi Eko-reporteri je intelektualno vlasništvo međunarodne Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini iz Kopenhagena. Nacionalni operater programa u Srbiji je strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Program Mladi eko-reporteri u Srbiji podržalo je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“.

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva

Foto: Fraktal

Organizacija Fraktal, u saradnji sa partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015, poziva sve organizacije civilnog društva iz Srbije, da podnesu predloge projekata koji su u skladu sa ciljevima poziva, a u fokusu imaju neku od četiri opšte teme javnih finansija: javni dug, javno-privatno partnerstvo, poreska pravda i javna infrastruktura.

Ciljevi poziva:

-Osnaživanje organizacija kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, monitoring javnih finansija, predlaganje i učešće u procesima kreiranja javnih politika, podizanje svesti javnosti,

-Unapređenje diskusije sa političkim i drugim relevantnim akterima, komunikacijom i zagovaranjem za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija

-Pružanje podrške medijima da adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije

-Podsticanje stručnjaka da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije

-Kreiranje platforme za saradnju i umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Minimalna vrednost granta iznosi 4.000 EUR a maksimalna 8.000 EUR . Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj konkurs iznose 45.600 EUR.

Donatorki konzorcijum zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni predlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume.

Trajanje projekta može biti od 4 do 6 meseci, s tim da period implementacije počinje 01.12.2018, a završava se najkasnije 31.05.2019. Aktivnosti koje su se desile pre predviđenog datuma početka, ne mogu biti finansirane.

Aplikanti podnose svoje prijave na srpskom jeziku. Aplikanti treba da budu formalno registrovani u Srbiji u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Smernice za aplikante kao i elektronska verzija aplikaciong paketa nalazi se u produžetku.

Sva pitanja u vezi poziva mogu biti upućena na e-mail adresu BMPF@ngofractal.org sa naznakom “Javni poziv BMPF”, najkasnije do 19. oktobra 2018.

Odgovori će biti poslati u roku od 5 radnih dana od dana dobijanja upita i objavljeni na veb stranici www.ngofractal.org.

Kompletirana aplikaciona dokumentacija se podnosi elektronskim putem, na adresu: BMPF@ngofractal.org, sa naznakom: “Aplikacija za BMPF grant“.

Svaki aplikant koji svoju projektnu aplikaciju dostavi na vreme, dobiće potvrdu o prijemu. Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. novembar 2018.

Aplikacije poslate bilo kojim drugim putem, (faksom ili poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Svi aplikanti koji budu aplicirali za projekat na vreme, biće obavešteni o odluci u roku od 24 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na sajtu projekta http://wings-of-hope.ba/balkan-monitoring-public-finance/public-call-for-csos/ngos-in-the-field-of-public-finances, kao i sajtu www.ngofractal.org.

Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda, kroz podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 30. avgusta 2018. godine, objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda, kroz podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa je unapređenje i zaštita životne sredine kroz podršku studija i projekata u oblasti obrazovanja, razvoja i istraživanja u skladu sa ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 14. septembrom 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Obrazac zahteva za dodelu sredstava za sufinansiranje možete preuzeti OVDE.

Obrazac izveštaja o realizaciji i utrošku sredstva OVDE.