Tenderi

Konkurs za međunarodni program „Mladi eko-reporteri“ na temu energetske efikasnosti

Otvoren je novi konkurs za međunarodni program „Mladi eko-reporteri“. Tema ovogodišnjeg konkursa je „Energetska efikasnost“.

Foto: Ambasadori održivog
razvoja i životne sredine

Prava na učešće u konkursu imaju svi mladi od 11 do 25 godina. Mladi eko-reporteri trebalo bi da istaknu probleme u životnoj sredini vezane za energetsku efikasnost, sa posebnim osvrtom na svoju lokalnu zajednicu i ukoliko je moguće daju rešenje za problem koji opisuju. Ove godine bavćemo se pitanjima poput značaja uštede energije, obnovljivih izvora energije, potreba za očuvanjem prirodnih resursa, menjanjem ljudskih navika u cilju uštede energije i sl.

Konkurs je otvoren do 1. februara 2019. godine, nakon čega će nacionalni žiri izabrati najbolje i nagradiće prvoplasirane radove u svim uzrasnim kategorijama (11-14 godina, 15-18 godina i 19-25 godine) i svim kategorijama rada.

Pobednike nacionalnog konkursa očekuju nagrade i dalje internacionalno takmičenje sa ostalim Mladim eko-reporterima iz 35 zemalja širom sveta gde se sprovodi ovaj program.

Više informacija o međunarodnom programu Mladi eko-reporteri, kao i detaljno upustvo za pravljenje reportaža i propozicije takmičenja možete naći na stranici:  http://feeserbia.com/programi/mladi-eko-reporteri/.

Program Mladi Eko-reporteri je intelektualno vlasništvo međunarodne Fondacije za obrazovanje o životnoj sredini iz Kopenhagena. Nacionalni operater programa u Srbiji je strukovno udruženje Ambasadori održivog razvoja i životne sredine. Program Mladi eko-reporteri u Srbiji podržalo je Javno preduzeće „Elektroprivreda Srbije“.

Javni poziv za podršku organizacijama civilnog društva

Foto: Fraktal

Organizacija Fraktal, u saradnji sa partnerima na projektu “OCD kao ravnopravni partneri u praćenju javnih finansija”, u okviru programa Evropske komisije – CIVIL SOCIETY FACILITY AND MEDIA PROGRAMME 2014-2015, poziva sve organizacije civilnog društva iz Srbije, da podnesu predloge projekata koji su u skladu sa ciljevima poziva, a u fokusu imaju neku od četiri opšte teme javnih finansija: javni dug, javno-privatno partnerstvo, poreska pravda i javna infrastruktura.

Ciljevi poziva:

-Osnaživanje organizacija kroz povećanje znanja iz oblasti javnih finansija, monitoring javnih finansija, predlaganje i učešće u procesima kreiranja javnih politika, podizanje svesti javnosti,

-Unapređenje diskusije sa političkim i drugim relevantnim akterima, komunikacijom i zagovaranjem za bolju odgovornost i transparentnost u oblasti javnih finansija

-Pružanje podrške medijima da adekvatno informišu javnost o pitanjima ili političkim procesima vezanim za javne finansije

-Podsticanje stručnjaka da sprovode istraživanja i studije o specifičnim temama za javne finansije

-Kreiranje platforme za saradnju i umrežavanje između različitih zainteresovanih strana za stvaranje transparentnih i odgovornih procesa i odlučivanja u oblasti javnih finansija.

Minimalna vrednost granta iznosi 4.000 EUR a maksimalna 8.000 EUR . Ukupna raspoloživa sredstava za ovaj konkurs iznose 45.600 EUR.

Donatorki konzorcijum zadržava pravo da ne dodeli sva raspoloživa sredstva, u slučaju da projektni predlozi ne ispunjavaju zadate kriterijume.

Trajanje projekta može biti od 4 do 6 meseci, s tim da period implementacije počinje 01.12.2018, a završava se najkasnije 31.05.2019. Aktivnosti koje su se desile pre predviđenog datuma početka, ne mogu biti finansirane.

Aplikanti podnose svoje prijave na srpskom jeziku. Aplikanti treba da budu formalno registrovani u Srbiji u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Smernice za aplikante kao i elektronska verzija aplikaciong paketa nalazi se u produžetku.

Sva pitanja u vezi poziva mogu biti upućena na e-mail adresu BMPF@ngofractal.org sa naznakom “Javni poziv BMPF”, najkasnije do 19. oktobra 2018.

Odgovori će biti poslati u roku od 5 radnih dana od dana dobijanja upita i objavljeni na veb stranici www.ngofractal.org.

Kompletirana aplikaciona dokumentacija se podnosi elektronskim putem, na adresu: BMPF@ngofractal.org, sa naznakom: “Aplikacija za BMPF grant“.

Svaki aplikant koji svoju projektnu aplikaciju dostavi na vreme, dobiće potvrdu o prijemu. Rok za dostavljanje aplikacija je četvrtak, 1. novembar 2018.

Aplikacije poslate bilo kojim drugim putem, (faksom ili poštom) ili dostavljene na drugu adresu neće biti uzete u razmatranje.

Svi aplikanti koji budu aplicirali za projekat na vreme, biće obavešteni o odluci u roku od 24 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na sajtu projekta http://wings-of-hope.ba/balkan-monitoring-public-finance/public-call-for-csos/ngos-in-the-field-of-public-finances, kao i sajtu www.ngofractal.org.

Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda, kroz podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 30. avgusta 2018. godine, objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda, kroz podsticanje obrazovnih, istraživačkih i razvojnih studija i projekata u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa je unapređenje i zaštita životne sredine kroz podršku studija i projekata u oblasti obrazovanja, razvoja i istraživanja u skladu sa ciljevima utvrđenim strateškim dokumentima Republike Srbije.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 14. septembrom 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE.

Obrazac zahteva za dodelu sredstava za sufinansiranje možete preuzeti OVDE.

Obrazac izveštaja o realizaciji i utrošku sredstva OVDE.

Ambasada Republike Češke u Beogradu: Poziv za podnošenje predloga projekata u 2019. godini

Ambasada Republike Češke u Beogradu sa zadovoljstvom objavljuje poziv za podnošenje zahteva za male lokalne projekte (MLP) razvojne saradnje kojim direktno upravlja Ambasada Republike Češke u Beogradu.

Ovi projekti komplementarni su velikim višegodišnjim projektima, koje implementira Češka razvojna agencija (CzDA) te predstavljaju važnu komponentu Češke inostrane razvojne saradnje.

Projekti bi trebalo da budu usmereni u sektore zdravstva, obrazovanja i prosvete, zaštite životne sredine, kao i podrške marginalizovanim grupama.

Sredstva obezbeđena od strane Ambasade Republike Češke za svaki projekat kreću se između 200.000 CZK (oko 920.000 dinara) do maksimalnog limita 500.000 CZK (oko 2.300.000 dinara). Isplata grantova se vrši u dinarima, na osnovu iznosa navedenog u obrascu u CZK i prema kursu koji Ambasada koristi prilikom isplate. Prema tome, podnosilac prijave mora uzeti u obzir da se iznos malo razlikuje od iznosa datog u prijavnom formularu.

Sufinansiranje od strane podnosioca prijave ili iz drugih izvora je dobrodošlo. Prekomerne troškove snosi podnosilac prijave. Ukupan iznos ličnih i putnih troškova ne sme prelaziti 25% ukupnog budžeta MLP. Naglašavamo da mali lokalni projekti moraju imati razvojni aspekat (ne podrazumevaju npr. troškove režije korisnika, niti im je cilj jačanje kapaciteta korisnika).

Ko je kvalifikovan da podnese prijavu za projekat?

Podnosioci zahteva mogu biti nevladine organizacije, institucije javne uprave i samouprave (opštinske, pokrajinske, republičke), akademske, kulturne, socijalne i zdravstvene ustanove i dr. Donacije nisu namenjene za podsticanje preduzetništva.

Podnošenje prijave:

Formular za prijavu možete preuzeti ovde: Formular MLP 2019 (XLS, 68 KB)

Zahtev se popunjava na engleskom jeziku i podnosi Ambasadi na dalje razmatranje. Razmatrane će biti samo prijave sa adekvatno i kompletno popunjenim formularom overenim i potpisanim od strane ovlašćenog lica. Uz formular potrebno je poslati i dokument o ovlašćenju imenovanog predstavnika da zastupa podnosioca projekta. Ukoliko podnosilac nije državna ustanova prilaže se i kopija dokumenta kojim se potvrđuje da je podnosilac pravno lice. Osim popunjenog formulara za prijavu i navedenih dokumenata ne slati nikakve druge priloge.

Dokumentaciju je potrebno poslati u papirnoj formi na adresu Ambasade: Bulevar kralja Aleksandra 22,  11000 Beograd, kao i u elektronskoj formi na e-mail adresu: mlp.belgrade.2019@gmail.com.

Rok za podnošenje predloga je 30. septembar 2018. godine, do 12 časova.

Kontaktirani će biti samo oni podnosioci čiji predlozi budu ušli u uži izbor za donaciju.

Ističemo da podnošenjem zahteva nije automatski omogućeno pravo na donaciju, zbog toga što na osnovu velikog broja zainteresovanih Ambasada nije u mogućnosti da pozitivno odgovori svim podnosiocima zahteva.

Za ostale informacije obratite se na e-mail.

Climate Launchpad, svetsko takmičenje zelenih poslovnih ideja

Da li imate poslovnu ideju u vezi sa zaštitom životne sredine, klimatskim promenama ili održivošću? Da li imate sve što je potrebno da biste postali preduzetnik? Pozivamo vas da učestvujte u Climate Launchpad, najvećem svetskom takmičenju zelenih poslovnih ideja, koje i ove godine realizuje Privredna komora Srbije u saradnji sa Climate-KIC organizacijom. Naša misija je da potencijal čistih tehnologija usmerimo ka borbi sa klimatskim promenama. Konkurencija širom sveta uveliko radi na razvoju ovakvih ideja. Nemojte čekati budućnost, stvarajte je!

Ko može da učestvuje?

 • Svako ko ima perspektivnu ideju o čistim tehnologijama/zelenom biznisu, a da je startap, MSP, istraživač, student, organizacija, konsultant, kompanija ili kombinacija istih
 • Startap kompanija mora biti osnovana pre manje od godinu dana, sa manje od 200.000 evra u investicijama i da još nije prodala nijedan proizvod ili prototip.

Climate Launchpad takmičenje nudi pomoć i podršku u započinjanju sopstvenog biznisa:

 • Dvodnevni Bootcamp, u kome će vas međunarodni trener naučiti sve što treba da znate o pokretanju biznisa.
 • Šest Intenzivnih treninga gde ćete usavršiti svoje veštine, sposobnost prezentovanja i poslovni model. Posle toga, spremni ste da učestvujete na nacionalnom takmičenju pred nacionalnim žirijem. Najbolja tri kandidata iz svake zemlje učestvuju na Grand Finalu.
 • Mogućnost prezentacije ideje pred respektabilnim nacionalnim i međunarodnim žirijem, kao i potencijalnim investitorima.

Najboljih 10 kandidata iz velikog finala dobiće direktan pristup Climat-KIC Accelerator, EU programu za pokretanje biznisa, koji je fokusiran na zelena preduzeća. Najbolja tri učesnika Grand Finala osvojiće novčane nagrade u iznosu od 2.500 do 10.000 evra.

Rok za apliciranje:

6.6.2018.

Zainteresovani? Više informacija: https://climatelaunchpad.org

Apliciranje: https://climatelaunchpad.org/application-form

Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 4. aprila 2018. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

 1. Zaštita prirode –  ekološka mreža i zaštićena područja;
 2. Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;
 3. Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;
 4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanje otpadom i otpadnim vodama, strateška procena i procena uticaja na životnu sredinu;
 5. Ekološko obrazovanje – ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, održivi razvoj;
 6. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi, zelene fasade, biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta;
 7. Mediji i ekologija: ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, cirkularna ekonomija, poglavlje 27, kvalitet životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 24. aprilom 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 1  – Podaci o podnosiocu prijave možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 2  – Podaci o projektu možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 3 – Projektni okvir možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 4 – Budžet projekta možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 5 – Biografije projektnog tima možete preuzeti OVDE

U vezi  navedenog konkursa  Ministarstzvo će organizovati info dan na kome će zainteresovanim organizacijama dati eventualno potrebna pojašnjenja o konkursu.

Info dan će biti održan u sredu, 11. aprila 2018. godine , u vremenu od 12,00  do 14,00 sati  u prostorijama UNDP-a  u Beogradu  (Program Ujedinjenih nacija za razvoj, adresa: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64). Neophodno je da zainteresovane organizacije svoje učešće prijave na sledeću  e-mail adresu:  nvo[at]ekologija.gov.rs,   najkasnije do 10. aprila 2018. godine do 12,00 sati  (u  mejlu je neophodno navesti: naziv organizacije i  ime i prezime predstavnika).

Ministarstvo privrede – Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru PROGRAMA PODSTICANJA PREDUZETNIŠTVA KROZ RAZVOJNE PROJEKTE U 2018. GODINI

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2018. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Privredni subjekti koji ispunjavaju uslove Programa, mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u iznosu do 20% bespovratnih sredstava od vrednosti investicionog ulaganja. Preostali iznos vrednosti projekta finansiraće se iz kredita Fonda.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa. Uslov koji se odnosi na dostavljanje finansijskih izveštaja, ne primenjuje se na preduzetnike koji nemaju obavezu dostavljanja tih izveštaja (preduzetnici koji vode prosto knjigovodstvo i preduzetnici koji paušalno plaćaju porez).

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

– kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;
– kupovinu nove ili polovne proizvodne opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;
– trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;
– nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos ukupnog ulaganja ne može biti manji od 1.250.000,00 dinara, (kredit u iznosu od 1.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 250.000,00 dinara), niti veći od 62.500.000,00 dinara (kredit u iznosu od 50.000.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 12.500.000,00 dinara).

Po ovom programu, izuzetno za preduzetnike, minimalni iznos ukupnog ulaganja je 375.000,00 dinara (kredit u iznosu od 300.000,00 dinara i bespovratna sredstva u iznosu od 75.000,00 dinara).

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1,5% godišnje uz garanciju banke i 3%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Ukoliko privredni subjekti imaju sedište u nedovoljno razvijenim i izrazito nedovoljno razvijenim jedinicama lokalne samouprave ili na istim obavljaju poslove i imaju registrovan ogranak u periodu dužem od godinu dana od dana podnošenja zahteva, kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule iznosi 1,4% godišnje uz garanciju banke i 2,8%  godišnje, uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj.

Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2018. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.