Tenderi

Konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa (zaštita životne sredine) u opštini Raška za 2018. godinu

Foto: Milisav Pajević

U skladu sa Odlukom o budžetu opštine Raška za 2018. godinu, Predsednik opštine, raspisao je Konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška za 2018. godinu.

Projekti od javnog interesa za lokalnu zajednicu finansiraju se iz sledećih oblasti: 1. zaštite lica sa invaliditetom, socio-humanitarnih oblasti, društvene brige o deci i zadovoljenja potreba mladih, 2. kulture i obrazovanja, 3. poljoprivrede, turizma i rekreacije, 4. zaštite životne sredine, 5. delovanja etničkih i verskih zajednica i 6. afirmacije ženskih prava.

Ovim konkursom planirana sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Raška iznose 5.5 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju za projekte koji će se realizovati najkasnije do 10. decembra ove godine. Udruženje može konkurisati samo sa jednim predlogom projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Raška www.raska.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave i predloga projekta na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanje javnog poziva, odnosno do 6. februara ove godine. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Raška ili / i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Raška u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o izboru projekata kojima se iz budžeta opštine Raška dodeljuju sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja, Opštinsko veće donosi u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja. Odluka o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Raška se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine.

Za više informacija o ovom Konkursu možete se se obratiti na telefon 064/8128693, kontakt osoba je Zoran Simović ili na e-mail:zoran.simovic@raska.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška www.raska.gov.rs.

Milisav Pajević

Počele prijave za prestižno priznanje „Najbolje iz Srbije“

Foto: Privredna komora Srbije

Privredna komora Srbije pozvala je privrednike da do 6. februara ove godine kandiduju svoje kompanije i brendove za prestižno priznanje „Najbolje iz Srbije“.

Privredna komora Srbije, u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, akciju „Najbolje iz Srbije“ organizuje trinaesti put.

Najbolji robni i korporativni brendovi ove godine biće izabrani u 24 kategorije, među kojima su i tri nove – Najbolji hotel u Srbiji, Najbolji „mali“ turistički smeštaj u Srbiji i Najbolji organski proizvod iz Srbije.

Učešće u akciji je besplatno, prijavljivanje kompanija i glasanje je onlajn na zvaničnom sajtu www.najboljeizsrbije.com, a informacije će biti dostupne i na društvenim mrežama ove akcije i Privredne komore Srbije.

Kriterijumi za izbor najboljih definisani su posebnom metodologijom, koja obuhvata analizu tržišno-finansijskih parametara, glasanje potrošača, poslovnih partnera i stručnjaka, kao i ocene žirija. U žiriju su predstavnici Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, Ministarstva privrede, Privredne komore Srbije i istaknuti stručnjaci iz sveta marketinga, komunikacija i medija, zaštite potrošača. Glasanje počinje sredinom februara.

Prateći moderne trendove i zahteve tržišta, akcija „Najbolje iz Srbije 2017“ osvežena je i inovirana, kako na planu metodologije i kategorija, tako i u pogledu interakcije sa učesnicima i potrošačima, jer je znatno pojednostavljeno prijavljivanje i glasanje.

Tradicionalna akcija Privredne komore Sbije i Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija podiže vidljivost domaćih brendova, a priznanje koje je od 2004. ponelo 312 dobitnika u različitim kategorijama postalo je merilo uspeha i tržišne prepoznatljivosti.

Milisav Pajević

UPDATE: Rok je produžen do 12. februara 2018. godine.

Kreativni konkurs Eko-paket projekta otvoren je za sve Eko-škole do 31. marta ove godine

Foto: Milisav Pajević

Tema kreativnog konkursa Eko-paket projekta u školskoj 2017/2018. godini je biodiverzitet ili biološka raznovrsnost, a otvoren je za sve Eko-škole do 31. marta ove godine.

Deca, učenici i studenti imaju zadatak da od upotrebljene Tetra Pak ambalaže predstave svoje omiljene biljke, životinje ili celovite ekosisteme sa svojim stanovnicima. Kroz ovu temu, uz usmeravanje mentora, želimo da se mladi upoznaju sa pojmom biodiverzitet, sa biljnim i životinjskim svetom i sa potrebom očuvanja biološke raznovrsnosti.

Ove godine konkurs je povezan sa UN Ciljevima održivog razvoja, sa posebnim osvrtom na Cilj 15: Održivo upravljati šumama, suzbiti dezertifikaciju, zaustaviti i preokrenuti degradaciju zemljišta i sprečiti uništavanje biodiverziteta.

Tri najbolje Eko-škole na kreativnom konkursu osvojiće nagrade u iznosu od 100.000 dinara, a najbolje pojedince/učenike organizatori će nagraditi biciklama i sportskom opremom.

Propozicije konkursa i uzrasne kategorije možete nači na linku: http://ambassadors-env.com/wp-content/uploads/Uputstvo-Eko-paket-2017-2018.pdf

Kroz ovaj projekat učenici se upoznaju sa pravilnim odlaganjem upotrebljene Tetra Pak ambalaže, dok se na edukativnim radionicama demonstrira postupak reciklaže višeslojne ambalaže. Ove godine održaćemo radionice o reciklaži u 25 Eko-škola.

Projekat u Srbiji sprovode Ambasadori održivog razvoja i životne sredine pod pokroviteljstvom kompanije Tetra Pak, petu godinu zaredom, od 2013. godine, u ustanovama koje su uključene u međunarodni program Eko-škole.

Milisav Pajević

Projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ u saradnji Ministarstva za zaštitu životne sredine i UNDP

Ministarstvo zaštite životne sredine i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), uz podršku Globalnog fonda za životnu sredinu (GEF), sprovode projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“. Pozivamo lokalne samouprave, privredne subjekte iz javnog i privatnog sektora, organizacije civilnog društva, naučno-istraživačke i akademske ustanove, kao i fizička lica, da podnesu svoje predloge inovativnih rešenja za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte (GHG) i borbu protiv klimatskih promena. Pružajući podršku realizaciji ovih ideja, želimo da doprinesemo stvaranju zajednica koje mogu efektivno da odgovore na klimatske promene.

Projekat „Lokalni razvoj otporan na klimatske promene“ pokreće dva izazova za rešavanje izazova klimatskih promena i poziva sve zainteresovane da podnesu predloge inovativnih rešenja koja će na praktičan način doprineti smanjenju emisija GHG i jačanju otpornosti zajednice na klimatske promene, kao i da razrade, finansiraju i primene ova rešenja.

Izazov za inovativna rešenja poziva na predlaganje rešenja za smanjenje emisija GHG koje se emituju u procesu pružanja i korišćenja različitih javnih komunalnih usluga, uz istovremeni doprinos društvenom, ekonomskom i ekološkom održivom razvoju. Na Izazov za inovativna rešenja mogu da se prijave jedinice lokalne samouprave, javna i privatna preduzeće, naučno istraživačke institucije i organizacije civilnog društva, kao i fizička lica.

Rok za podnošenje projektnih ideja u okviru Izazova za inovativna rešenja je 31.01.2018. Od zainteresovanih strana očekuju se inovativna softverska, tehničko-tehnološka rešenja i biznis modeli koji odgovaraju potrebama i prioritetima u lokalnim samoupravama i potencijalni su generatori budućeg razvoja sa ciljem stvaranja klimatski pametne Srbije.

Izvor: inovacije.klimatskepromene.rs

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene

Foto-ilustracija: Pixabay

Pokrаjinski sekretаrijаt zа energetiku, građevinarstvo i saobraćaj rаspisаo je Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi za zagrevanje/hlađenje objekata javne namene.

Bespovratna podsticajna sredstva mogu se koristiti za sufinansiranje realizacije projekata primene toplotnih pumpi sa korišćenjem energije vode ili tla za zagrevanje/hlađenje u objektima koje koriste javne ustanove, sufinansiranjem nabavke i montaže novih postrojenja sa toplotnim pumpama za rad u monovalentnom režimu sa pratećim instalacijama ili za adaptacije/rekonstrukcije postojećeg sistema za grejanje/hlađenje, ugradnjom toplotne pumpe za rad u bivalentnom režimu.

Rok za podnošenje prijave je 4. decembar 2017.godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: psemr.vojvodina.gov.rs

Raspisan konkurs za prevod knjige o klimatskim promenama „Homo climaticum“ na engleski jezik

Zelena akcija u okviru projekta „School of Sustainability in the European Year of Development 2015 and Beyond“ raspisuje konkurs za prevod knjige „Homo climaticum“ na engleski jezik.

„Homo climaticum“ je zbirka kratkih priča i kratkih pesničkih formi koju su zajedno izdale Zelena akcija i Kulturtreger/Booksa, kao rezultat konkursa „Klimatska fikcija“. Kako se projekat School of Sustainability sprovodi na nivou više zemalja EU, cilj je engleskim izdanjem proširiti dostupnost knjige i njenog sadržaja.

Zainteresovani prevodioci mogu poslati službenu ponudu, kratku biografiju i reference, kao i probni prevod fragmenta prevedenog na engleski. Rok za dostavu je 19. novembar 2017. godine, a rok za završetak prevoda je 20. decembar 2017. godine.

izvor: zelena-akcija.hr

Raspisan likovni konkurs na temu zaštite ozonskog omotača

Foto: mzoip.hr

Ministarstvo zaštite životne sredine i energetike raspisuje edukativni likovni konkurs za učenike nižih razreda osnovnih škola na temu zaštite ozonskog omotača.

Konkurs se realizuje sa ciljem edukacije dece o važnosti sprovođenja Montrealskog protokola o materijama koje oštećuju ozonski omotač, a mogu se prijaviti sve osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

Montrealski protokol najbolji je primer kako se zajedničkom globalnom akcijom mogu ispraviti posledice negativnog ljudskog uticaja na okolinu. Ukidanjem proizvodnje i potrošnje štetnih materija ne samo da je zaustavljeno dalje oštećivanje ozonskog omotača, nego se on oporavlja. Prema izveštaju UN-a predviđa se da će se ozonski omotač oporaviti do 2050. godine.

Prijava likovnih radova traje od 20. novembra do 15. decembra 2017. godine.

izvor: mzoip.hr