Tenderi

Konkurs za pilot-program „Sinergija“

Foto-ilustracija: Unsplash (Zoltan Tasi)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas, 4. novembra, Konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučno-istraživačke zajednice i privrede.

Zajednički projekti će biti realizovani u okviru pilot-programa „Sinergija“, čiji je cilj podsticanje saradnje između naučno-istraživačkog i poslovnog sektora, unapređenje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sa potencijalom komercijalizacije, uvođenje inovativnih modela poslovanja i povećanje domaće i međunarodne vidljivosti naučno-istraživačke zajednice.

Ministarstvo će sufinansirati do pet zajedničkih projekata u ukupnom iznosu od 250.000,00 konvertibilnih maraka.

Konkurs je otvoren do 8.11.2019. godine.

Više informacija o konkursu možete pogledati na linku.

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama u Opštini Kovačica

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“, kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine.

Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra godine;

– da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze;

– da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

Foto-ilustracija: Unsplash (Alyssa Ledesma)

– zaštita i unapređenje životne sredine;

– projekti infrastrukturnog unapređenja;

– obrazovanje;

– podrška mladima;

– sport;

– promocija obnovljivih izvora energije;

– inovacije.

Potrebna dokumentacija:

– popunjen obrazac prijave;

– detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa sajta vetroparka „Kovačica“ i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019.

Više informacija možete pronaći na sajtu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Unsplash (Eddie Howell)

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 31. oktobra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji mogu preuzeti i dati svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 1. novembra do 20. novembra 2019. godine.

Prezentovanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, biće održano u Beogradu, 12. novembra 2019. godine u Skupštini grada Beograda sa početkom u 12 časova.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-uprave.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat[at]ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom”.

Više informacija možete pogledati na sajtu.

Poziv za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4) objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch.

Rok za podnošenje ponuda je 2. decembar 2019. do 12.00.

Detaljniji opis poziva za podnošenje ponuda nalazi se u priloženom dokumentu.

Konkurs za dodelu sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

Foto-ilustracija: Unsplash (James Baltz)

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava na osnovu sredstava opredeljenih Finansijskim planom Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Paraćin za 2019. godinu.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće kriterijume

– da su u aktivnom statusu u 2019. godini;

– da imaju sedište na teritoriji opštine Paraćin;

– da je oblast ostvarivanja ciljeva isključivo vezana za poljoprivredu i ruralni razvoj i investicije u poljoprivrednu proizvodnju;

– da realna visina podnetog zahteva bude do 65.000 dinara (cena sa PDV -om).

Pomenitim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Opredeljena sredstva će se dodeliti bespovratno za sledeće namene:

1) Nabavku mašina i opreme u stočarstvu, kao i nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja, ovaca i koza;
2) Nabavku mašina za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, đubrenje, setvu i zaštitu biljaka;
3) Krčenje starih i podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze;
4) Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju;
5) Nabavku mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva;
6) Nabavku sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima;
7) Nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Više informacija pogledajte ovde.

Javni konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta u Nišu

Foto-ilustracija: Unsplash (Ant Rozetsky)

Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Niša raspisuje konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta sa solarnim napajanjem na teritoriji grada.

U planu su tri modela autobuskih stajališta, izgrađenih od pleksiglasa i metala sa drvenim klupama. Na njima će biti dostupan bežični internet, paneli za reklame, kao i mapa grada.

Broj planiranih stajališta još uvek nije poznat, odnosno zavisiće od cene po modelu.

Rok za podnošenje ponuda je 15. oktobar do 12 sati, a javno otvaranje ponuda sledi istog dana u 13 sati.

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, odnosno o obustavi postupka predmetne javne nabavke, doneće se u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki, kao i na internet stranici, u roku od 3 dana.

Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u Vojvodini

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Foto-ilustracija: Pixabay

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, i to:

* Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara;

* Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar.

Više informacija je dostupno na sledećem linku: www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/1-Konkurs_PG2019.doc.