Tenderi

Oglas za prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada

Arriva oglašava prikupljanje ponuda za preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada na osnovu podataka o okvirnim količinama i vrstama otpada

Foto: Arriva

Podaci o naručiocu:

Poslovno ime: Arriva Litas

Adresa sedišta: Moše Pijade 9 Požarevac

Matični broj: 07163851

Internet stranica: arriva.rs

E-mail adresa: office@arriva.rs

Lice za kontakt: Novica Mitić, tel +381628800014, e-mail novica.mitic@arriva.rs

Predmet nabavke: Preuzimanje i zbrinjavanje opasnog i neopasnog otpada sa pružanjem konsultantskih usluga o usaglašavanju  poslovanja sa zakonskom regulativom iz oblasti upravljanja otpadom

Mesto preuzimanja otpada:

Poslovne Jedinice u okviru Arriva Litas doo Požarevac:

1. Poslovna Jedinica Požarevac – Đure Đakovića br. 3 12000 Požarevac
2. Poslovna Jedinica Beograd – Zrenjaninski put 86 M – Krnjača Beograd
3. Poslovna Jedinica Kragujevac –Dragoslava Srejovića 66, 34000 Kragujevac
4. Poslovna Jedinica Niš –  Ivana Milutinovića br. 30 Niš

Obaveze koje će biti precizirane ugovorom

Izvršilac usluga će:

– Izvršiti premer materijala, obezbediti dovolјan broj paleta i odgovarajućih plastičnih buradi, kontejner vreća,  posedovati odgovarajuće kontejnere za pojedinačno razvrstavanje po kategoriji otpada, koje će se nalaziti kod proizvođača otpada na svim lokacijama ;
– Prilikom preuzimanja otpada izvršioc je dužan da obezbedi merenje uz izdavanje adekvatne dokumentacije ( merni list ),
– Prilikom preuzimanja otpada izvršilac je dužan da obezbedi adekvatan broj izvršilaca za utovar,
– Preuzimanje odgovornosti za sav preuzet otpad od momenta potpisivanja Dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Izdavanje potvrde o izvozu, potvrde o prijemu i potvrde o uništenju otpada sa priloženim sertifikatom uništioca.

Proizvođač otpada će:

– Obezbediti pristup objektima kompanije , gde je potrebno preuzimanje predmetnog otpada.
– Obaveštenje PROIZVOĐAČA OTPADA o tačnom datumu preuzimanju otpada.
– Izrada dokumenta o kretanju opasnog otpada;
– Količina preuzetog otpada se određuje merenjem na uslužnoj vagi proizvođača otpada koja se nalazi u Predzeću Potis požarevac ili na drugim zvaničnim vagama uz prisustvo predstavnika proizvođača otpada i izvršioca usluge, na teritoriji gde posluje kompanija Arriva Litas Požarevac
– Na zahtev ponuđača dostaviće se UVERENјE O UTVRĐIVANјU KARAKTERA OTPADA od strane akreditovane laboratorije za ispitivanje otpada.

Celokupna dokumentacija dostupna na web sajtu: www.arriva.rs, na linku: https://arriva.rs/wp-content/uploads/2018/03/Oglas-za-preuzimanje-i-zbrinjavanje-otpada.docx.

Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo zaštite životne sredine raspisalo je konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje iz prirode zaštićenih vrsta divlje flore, faune i gljiva u 2018. godini.

Pravo učešća na ovom konkursu imaju pravna lica i preduzetnici koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe divlje flore, faune i gljiva pod uslovom da im nije izrečena kazna za privredni prestup, odnosno prekršaj propisana Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i pravna i fizička lica i preduzetnici koji se bave sakupljanjem matičnog legla, odnosno zasada iz prirodnih staništa radi formiranja uzgajališta (plantaže, rasadnici i drugi oblici uzgajališta), kao i sakupljanjem zaštićenih vrsta u naučnoistraživačke i edukativne svrhe.

Prijava na konkurs podnosi se najkasnije do 30. novembra 2018. godine, Ministarstvu zaštite životne sredine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

izvor: ekologija.gov.rs

Prijave na treći program Climate-KIC Accelerator o uticaju čiste tehnologije na klimu

Foto: Climate KIC

Svi inovatori sa naprednim idejama koje se suprotstavljaju klimatskim promenama, timovi koji rade na pokretanju poslova sa novim tehnologijama ili razvoju komercijalno održivih usluga i dobrim znanjem engleskog jezika, dobrodošli su na treći program Climate-KIC Accelerator o uticaju čiste tehnologije na klimu. On je namenjen startapovima i preduzetnicima u ovoj oblasti.

Program će Vam pomoći da pokrenete sopstveni posao, da se pripremite za prve investitore i kupce, kao i da izgradite svoju poslovnu mrežu na međunarodnom tržištu. Program obuhvata lično mentorstvo, učešće na 3 lokalne i 1 međunarodnoj radionici, kao i finansijsku podršku čija visina zavisi od faze za koju se prijavljujete. Otvoren je za učesnike iz Srbije, Bugarske, Letonije, Rumunije, Kipra, Malte, Estonije, Portugala i Slovenije. Konkurs se završava u utorak, 3. aprila 2018. godine.

Više informacija o programu pogledajte na sledećem linku: http://www.climate-kic.org/ris/accelerator

Za pomoć u apliciranju i dodatne informacije, možete nam pisati na climate-kic@pks.rs.

Otvorene prijave za „Sarajevo Business Bridge Awards 2018“

Foto: McCann Adriatic

Sarajevo Business Forum (SBF), vodeća investicijska konferencija u Jugoistočnoj Evropi, 25. aprila dodeliće prestižna priznanja –„Sarajevo Business Bridge Awards“ kompanijama i pojedincima koji su svojim radom, inovativnim idejama i zapošljavanjem mladih doprineli razvoju preduzetništva i investicijske klime u regionu.

U zavisnosti od kvaliteta pristiglih prijava, planirano je da se nagrade dodele u šest kategorija, i to: Novi biznis/kompanija godine, Biznis/kompanija godine, Poduzetnik godine, Nagrada za kompaniju koja zapošljava mlade, Nagrada za društveni uticaj i Inovator godine.

Nagrade dobitnicima biće uručene na svečanoj ceremoniji u Parlamentu BiH tokom prvog dana održavanja devetog Sarajevo Business Foruma, u prisustvu svetskih i regionalnih političkih i poslovnih lidera

– Sarajevo Business Forum, kao vodeća ekonomska platforma u regionu, ima za cilj izgradnju boljeg poslovnog okruženja u regionu. Naša misija je razvoj preduzetništva jer samo uvezivanjem i razvojem tržišta, otvaranjem novih kompanija i zapošljavanjem mladih ljudi možemo proizvesti pozitivne promene u društvu – rekao je Amer Bukvić, direktor BBI banke, naglašavajući da je konkurs za nagrade otvoren za kompanije i pojedince iz čitavog regiona, koji su pokazali izvanredne rezultate u poslovanju i čiji rad ima pozitivan uticaj na društvo u kojem posluju.

Na ovaj način SBF daje podršku kompanijama i pojedincima, naročito kompanijama koje su pokrenule novi biznis ili zapošljavaju mlade.

Tradicionalno, već devetu godinu Sarajevo Business Forum organizuje BBI banka u saradnji sa Islamic Development Bank Group (IDB). Pokrovitelj 9. SBF-a je Predsedništvo BiH, uz podršku Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine, Veća ministara, entitetskih i kantonalnih vlada, Spoljnotrgovinske komore BiH i Privrednih komora Federacije BiH i Republike Srpske, kao i mnogih kompanija u BiH.

Prošle godine ove prestižne nagrade dodeljene su istaknutim pojedincima i kompanijama iz regiona. SBF 2017 nagradu za socijalni doprinos dobila je Fondacija „Hastor“. MSAN Group dobitnik je nagrade za zapošljavanje mladih u prošloj godini. Inovator godine u 2017. je Gorenje Group, a nova firma za 2017. godinu je HUB 387. Za kompaniju godine stručni žiri je izabrao kompaniju HIFA Group.

Prijave za SBF nagrade 2018 otvorene su putem stranice: http://sarajevobusinessforum.com/awards.

Konkurs za dodelu grantova u okviru Programa grantova za zaštićena područja

Foto: wwf.rs

Parkovi Dinarida – mreža zaštićenih područja Dinarida zajedno sa WWF Adria, raspisuju konkurs za dodelu sredstava iz Programa grantova za zaštićena područja.

Program grantova za zaštićena područja namenjen je upravljačima zaštićenih područja u regionu Dinarskog luka sa ciljem unapređenja odnosa i dijaloga između zaštićenih područja i lokalnih zajednica i stvaranja novih partnerstava na lokalnom i regionalnom nivou.

Projekti u okviru ovog Programa se mogu implementirati na nacionalnom i/ili regionalnom nivou u sledećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Srbija i Slovenija

Prednost prilikom dodele grantova imaju zaštićena područja – članovi mreže „Parkovi Dinarida“, a pozvani su da se prijave i ostali nacionalni parkovi, parkovi prirode i regionalni parkovi iz osam država dinarskog regiona.

Ukupna vrednost finansijskih sredstava iz Programa grantova iznosi 100,000.00 evra. Minimalni iznos granta/podrške po projektu je 3,000.00 evra, a maksimalni iznos je 7,000.00 evra. Svi dostavljeni projekti su dužni da obezbede minimalno sopstveno učešće u iznosu od 30 odsto ukupnog budžeta.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 1. mart 2018. godine.

izvor: wwf.rs

Konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa (zaštita životne sredine) u opštini Raška za 2018. godinu

Foto: Milisav Pajević

U skladu sa Odlukom o budžetu opštine Raška za 2018. godinu, Predsednik opštine, raspisao je Konkurs za dodelu dotacija udruženjima građana za finansiranje projekata od javnog interesa u opštini Raška za 2018. godinu.

Projekti od javnog interesa za lokalnu zajednicu finansiraju se iz sledećih oblasti: 1. zaštite lica sa invaliditetom, socio-humanitarnih oblasti, društvene brige o deci i zadovoljenja potreba mladih, 2. kulture i obrazovanja, 3. poljoprivrede, turizma i rekreacije, 4. zaštite životne sredine, 5. delovanja etničkih i verskih zajednica i 6. afirmacije ženskih prava.

Ovim konkursom planirana sredstva za finansiranje i sufinansiranje projekata udruženja iz budžeta opštine Raška iznose 5.5 miliona dinara. Sredstva se dodeljuju za projekte koji će se realizovati najkasnije do 10. decembra ove godine. Udruženje može konkurisati samo sa jednim predlogom projekta.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti sa internet stranice opštine Raška www.raska.gov.rs.

Rok za podnošenje prijave i predloga projekta na ovaj konkurs je 15 dana od dana objavljivanje javnog poziva, odnosno do 6. februara ove godine. Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Raška ili / i na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Raška u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Na Listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih projekata, učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od tri dana od dana njenog objavljivanja. Odluka o izboru projekata kojima se iz budžeta opštine Raška dodeljuju sredstva za finansiranje ili sufinansiranje projekata udruženja, Opštinsko veće donosi u roku od 15 dana od dana utvrđivanja Liste vrednovanja i rangiranja. Odluka o izboru projekata koji se finansiraju iz budžeta opštine Raška se objavljuje na Oglasnoj tabli Opštinske uprave i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine.

Za više informacija o ovom Konkursu možete se se obratiti na telefon 064/8128693, kontakt osoba je Zoran Simović ili na e-mail:zoran.simovic@raska.gov.rs i na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Raška www.raska.gov.rs.

Milisav Pajević