Tenderi

Konkurs karikature i kratkog kaiš stripa „Ovo je Zemlja za nas – pokreni se za životnu sredinu!“

Delegacija Evropske unije u Srbiji i EU projekat „Jačanje vidljivosti i komunikacionih aktivnosti o IPA programima u Srbiji“ raspisali su konkurs karikature i kratkog kaiš stripa na temu „Ovo je Zemlja za nas – pokreni se za životnu sredinu!“.

Foto: EU info

Organizatori pozivaju sve one koji se profesionalno i amaterski bave karikaturom i stripom da pošalju svoje radove o tome kako vide probleme životne sredine u Srbiji i kako građani čuvaju (ili ne) okolinu. Konkurs je otvoren od 15. maja do 2. juna 2019. Prve tri nagrade su vaučeri u vrednosti 500 evra, 350 evra i 200 evra. Najbolji radovi (prva tri i finalisti) koje će izabrati žiri u čijem sastavu su eminentni karikaturisti biće prikazani na izložbama organizovanim tokom juna i jula, u okviru kampanje čiji je cilj promocija zaštite životne sredine. Ograničenja za učešće na konkursu nema, osim pravno obavezujućih standarda i neprihvatanja govora mržnje.

PRAVILA UČEŠĆA

1. TEMA: Ovo je Zemlja za nas – pokreni se za životnu sredinu!

Delegacija Evropske unije u Srbiji i EU projekat „Jačanje vidljivosti i komunikacionih aktivnosti o IPA programima u Srbiji“ organizuju nacionalni konkurs karikature i kratkog kaiš stripa na temu zaštite životne sredine u Srbiji. Cilj konkursa je da se vidi kako građani sagledavaju probleme zaštite sredine u Srbiji, kao i da se promoviše važnost te teme a građani Srbije pozovu „na akciju“ kada se radi o potrebi zaštite životne sredine.

2. UČESNICI

Konkurs je otvoren za sve građane Srbije, kako profesionalne umetnike tako i one koji se amaterski bave karikaturom i stripom. Ukoliko su učesnici mlađi od 16 godina, poželjno je da imaju neku vrstu saglasnosti roditelja. Članovi žirija ne mogu učestvovati na konkursu.

3. MAKSIMALAN BROJ RADOVA PO UČESNIKU: 1

• Radovi moraju biti poslati u PDF/JPG formatu, (najmanje rezolucije 300 dpi), originalni, nacrtani ili odštampani, karikature i kratki kaiš stripovi u crno beloj tehnici ili koloru. Radovi moraju biti originalni – ne smeju biti radovi koji su već ranije objavljivani. Sve grafičke tehnike su dozvoljene.

Radovi moraju biti veličine A4. Ograničenje za stripove je jedna tabla.

• Potrebno je da uz rad budu dostavljeni sledeći podaci: naziv rada, ime i adresa autora, e-mail adresa autora, broj mobilnog telefona i kraća biografija.

Radovi koji sadrže bilo koji oblik govora mržnje biće odbačeni.

4. FORMAT

Skenirani radovi moraju biti poslati na sledeću adresu: karikature@euinfo.rs

5. ROK ZA SLANJE RADOVA: 2. jun 2019.

6. COPYRIGHT

Učestvovanjem na konkursu, svaki učesnik daje Delegaciji EU u Srbiji dozvolu da objavi njegov rad i da ga koristi. Tri pobednička rada postaju vlasništvo Delegacije EU. Svi finalisti (učesnici čiji će radovi biti izabrani da budu prikazani na izložbi) daće Delegaciji EU u Srbiji prava da objavi njihove radove u brošurama, katalozima, kalendaru i medijima.

7. NAGRADE

Prva nagrada: vaučer u vrednosti od 500 evra

Druga nagrada: vaučer u vrednosti od 350 evra

Treća nagrada: vaučer u vrednosti od 200 evra

Svi finalisti dobiće prigodne poklone sa materijalom za crtanje i dizajn.

8. ŽIRI

Žiri koji će odlučivati o pobednicima čine poznati srpski karikaturisti Predrag Koraksić Corax, Jugoslav Vlahović i Marko Somborac, zajedno sa po jednim predstavnikom Delegacije EU u Srbiji i projekta „Jačanje vidljivosti i komunikacionih aktivnosti o IPA programima u Srbiji“. Žiri će ocenjivati sve primljene radove u skladu sa profesionalnim standardima. Pobednici će biti obavešteni o odluci žirija početkom juna.

Odluke žirija su konačne i na njih ne postoji pravo žalbe.

9. KATALOG

Izabrani radovi biće predstavljeni u katalogu izložbe štampanom na ekološki prihvatljivom papiru.

10. SLANJEM RADOVA NA KONKURS, SVAKI UČESNIK PRISTAJE NA PRAVILA IZLOŽBE.

11. SVE MOGUĆE SPOROVE REŠIĆE ORGANIZACIONI KOMITET.

12. IZLOŽBA

Kako se konkurs organizuje u okviru kampanje zaštite životne sredine koja će trajati od početka juna do polovine jula širom Srbije, izložba će u tom periodu biti priređena u Subotici, Užicu, Šapcu i Beogradu. Datum proglašenja pobednika i otvaranja prve izložbe biće naknadno utvrđen.

Konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije za pošumljavanje u 2019. godini

U cilju povećanja pošumljenosti teritorije Republike Srbije Ministarstvo zaštite životne sredine raspisuje konkurs za dodelu sredstava Zelenog fonda Republike Srbije (u daljem tekstu: Zeleni fond), za pošumljavanje u 2019. godini, u skladu sa uslovima utvrđenim Uredbom o bližim uslovima koje moraju da ispunjavaju korisnici sredstava, uslovi i način raspodele sredstava, kriterijumi i merila za ocenjivanje zahteva za raspodelu sredstava, način praćenja korišćenja sredstava i ugovorenih prava i obaveza, kao i druga pitanja od značaja za dodeljivanje i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 25/18) i Pravilnikom o bližim uslovima za dodelu i korišćenje sredstava Zelenog fonda Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 31/18).

Foto: pixabay

Sredstva Zelenog fonda dodeljuju se za nabavku sadnica i izvođenje radova za pošumljavanje zemljišta autohtonim vrstama drveća i žbunja, na zemljištu u javnoj svojini na teritoriji jedinica lokalne samouprave (gradovi i opštine), kao i gradskih opština.

Tekst konkursa možete preuzeti sa sledećeg linka.

Kritetijum za ocenjivanje zahteva.

Obrazac zahteva možete preuzeti ovde.

Sve potrebne informacije u vezi sa konkursom mogu se dobiti elektronskom poštom na adresu konkurs.posumljavanje@ekologija.gov.rs ili na telefone 011/ 31-22-144 i 011/31-22-893.

Milisav Pajević

Konkurs za stanovnike Studentskog doma za dobrobit životinja i zaštitu životne sredine

Osnovne informacije

Foto: ORCA

Zahvaljujući dobročinstvu gospođe Ljubinke Vivčar, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je u stanu od 35m2 osnovala prvi Studentski dom za dobrobit životinja i zaštitu prirode te su u prilici da obezbede podršku studentima tokom studiranja koja se sastoji od:

1. Besplatnog smeštaja tokom studija i pokrivanje režijskih troškova do određenog iznosa za dva studenta/kinje.
2. Pohađanje ORCA akademije u cilju sticanja znanja, veština i prakse u oblastima: javno zastupanje, projektni menadžment i komunikacija, fundraising i slično.
3. Realizacije programa volonterske prakse u ORCA u trajanju osam sati nedeljno, raspoređenih prema obavezama studenata.
4. Pružanja podrške izradi seminarskih i drugih stručnih radova u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja

U zavisnosti od mogućnosti, nastojaće da obezbede i stipendiju za studiranje, karijerni coaching, dodatno stručno usavršavanje i praksu u zemlji i inostranstvu koja će se realizovati u organizacijama, institucijama i kompanijama koje podržavaju ORCA i dostupne obuke koje realizuju parterske organizacije.

Uslovi učešća

Studenti mogu da studiraju bilo koji fakultet kroz koji mogu se posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode: veterina, biologija, poljoprivreda, psihologija, pedagogija, sociologija, pravo i drugo.
Afinitet i posvećenost prema zaštiti životinja i prirode, odnosno izražena želja za posvećivanjem ovim temama kao delu vizije svog budućeg razvoja.
Od studenata se očekuje da poseduju lična svojstva u smislu pozitivnog odnosa prema sebi, drugima, životu i radu, motivisanosti i spremnosti za rad na sebi i saradnju.
Prioritet prilikom odlučivanja o pravu na korišćenje Studentskog doma će imati mladi bez roditeljskog staranja u alternativnoj brizi.

Za studente koji ne dobiju dom, a ispunjavaju kriterijume, organizacija može pružiti drugu vrstu podrške u vidu volonterskih praksi u ORCA.

Prijava

Zainteresovani se mogu prijaviti Organizaciji ORCA putem e-pošte: office@orca.rs najkasnije do 29.4.2019. godine. Prijava treba da sadrži motivaciono pismo i biografiju.

Tekst konkursa u celosti je dostupan na sledećem linku: https://www.orca.rs/sr/orca-raspisuje-konkurs-za-podrsku-studentima-tokom-studiranja/.

Javni konkurs za podršku projektima OCD u oblasti životne sredine

Ministarstvo zaštite životne sredine 28. marta objavilo je Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2019. godini.

Foto: Milisav Pajević

Opšti cilj javnog konkursa: zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

Zaštita prirode – ekološka mreža i zaštićena područja;

Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;

Cirkularna ekonomija – Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;

Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine, upravljanja otpadom i otpadnim vodama, strateške procene i procene uticaja na životnu sredinu; zaštite od zagađenja vazduha i zaštite od buke;

Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi;
Događaji i ekologija (ekološka mreža i zaštićena područja, cirkularna ekonomija.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja javnog konkursa na internet stranici Ministarstva, odnosno zaključno sa 12. aprilom 2019. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti ovde.

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 1 – Opšti podaci o podnosiocu Prijave i predlogu projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 2 – Projektni okvir možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 3 – Budžet projekta možete preuzeti ovde.

Obrazac br. 4 – Biografije projektnog tima možete preuzeti  ovde.

Konkurs za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

U skladu sa ciljevima i aktivnostima Fondacije (član 6. stav 1. tačka 2., i član 7. stav 1. tačka 5. Statuta) Fondacija za zaštitu životne sredine „Jasen” raspisuje

KONKURS

za finansiranje pokretanja školske bašte u osnovnim i srednjim školama na teritoriji AP Vojvodine

Fondacija „Jasen” (u daljem tekstu: Fondacija) u skladu sa finansijskim planom i mogućnostima u budžetskoj 2019 godini, finansira i sufinansira najmanje tri škole na teritoriji AP Vojvodine, za projekat izgradnje ili pokretanje školske bašte, kao mesto i mogućnost obrazovno-vaspitnog prostora za školsku decu.

Raspored sredstava

Pravo na učestvovanje na konkursu imaju osnovne i srednje škole na teritoriji AP Vojvodine, koje će kao jedan od ciljeva naznačiti da ovaj projekat ima za cilj unapređivanje i uvođenje novih metoda u nastavi i dugotrajnu brigu i čuvanje same školske bašte kao jedan od načina probuđivanja ekološke svesti učenika.

Sredstva u vrednosti od 360.000,00 dinara namenjena su za finansiranje i sufinansiranje sledećih prioriteta:

1. Modernizacija obrazovno-vaspitnog rada

2. Usaglašavanje obrazovanja sa praktičnim metodama

3. Negovanje multikulturalnosti, interkulturalnosti i tradicije između učenika raznih nacionalnih manjina putem praktičnog rada

4. Prevencija ranog napuštanja formalnog obrazovanja

5. Podsticanje vannastavnih aktivnosti

6. Rad u prirodi, razvijanje ekološke svesti učenika

Svaka škola koja bude odabrana za učešće u programu dobija do 150.000,00 dinara od ukupne vrednosti.

Ako su u pitanju gradske škole bez zelenih površina, mogućnost za konkurisanje takođe postoji. Konkurs se dodeljuje i za finansiranje školskih bašta na betonskim površinama (saksijske biljke, viseće bašte, vertikalne bašte i sl.)

Više informacija o uslovima za učešće na konkursu, kriterijumima za dodelu sredstava, potrebnoj dokumentaciji i sugestije za uspešno konkurisanje možete da pronađete na sajtu Fondacije: https://jasen.org.rs/projekti/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste/?fbclid=IwAR2mWGx4sV2l0gKM3V0nfSxUCs7JiXJczely8uQnx8bMoygTNCEZJWqbnS0.

Podnošenje prijave na konkurs

Prijava na konkurs se podnosi isključivo u elektronskoj formi na adresi: jasen.org.rs/form/konkurs-za-finansiranje-skolske-baste.

Konkurs je otvoren od 3. februara do 15. marta 2019. godine.

Rok za realizaciju projekta

15.4.2019.–1.5.2020.

Rok za slanje dnevnika aktivnosti, ocene komisije i utisaka učenika najkasnije do 31.5.2020. godine.

Dodela sredstava

Članovi upravnog odbora Fondacije vrše stručni pregled podnetih prijava, vrednuju projekte u skladu sa uslovima i kriterijumima navedenim u konkursu i donose konačnu rang listu.

Odluka o dodeli sredstava se objavljuje na internet stranici Fondacije.

Obaveštenje o rezultatima konkursa dostavlja se svim prijavljenim školama.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond). Za realizaciju Programa obezbeđena su bespovratna sredstva u iznosu od 500.000.000,00 dinara.

Pravo da se prijave na Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava i pravo da podnesu zahtev za kredit kod Fonda, imaju preduzetnici, mikro, mali i srednji privredni subjekti i zadruge koji su registrovani u Agenciji za privredne registre, a koji dostave zvanične finansijske izveštaje za prethodne dve godine u kojima nije iskazan neto gubitak i koji ispunjavaju uslove iz Programa.

Sredstva opredeljena Programom namenjena su za:

* kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje proizvodnog prostora ili poslovnog prostora koji je u sastavu proizvodnog prostora, ili prostora u kojem se obavlja proizvodnja ili skladištenje proizvoda;

* kupovinu nove ili polovne proizvodne i građevinske opreme (ne starije od pet godina), uključujući dostavna vozila za prevoz sopstvenih proizvoda i druga transportna sredstva koja se koriste u procesu proizvodnje;

* trajna obrtna sredstva, koja mogu da čine najviše 20% ukupnog investicionog ulaganja;

* nabavku softvera i drugih nematerijalnih ulaganja.

Iznos bespovratnih sredstava ne može biti manji od 75.000,00 dinara za preduzetnike, odnosno 250.000,00 dinara za pravna lica, niti veći od 12.500.000,00 dinara za sve privredne subjekte.

Krediti Fonda po ovom programu odobravaće se u skladu sa programom Fonda i sa ovim programom. Rok otplate za pravna lica je do deset godina u okviru koga je grejs period do jedne godine i za preduzetnike do osam godina u okviru koga je grejs period do jedne godine. Rok otplate kredita ne može biti kraći od dve godine od dana zaključenja ugovora uključujući i grejs period, u slučaju otplate kredita u roku koji je kraći od dve godine privredni subjekt je dužan da vrati i bespovratna sredstva.

Kamatna stopa, uz primenu valutne klauzule, iznosi 1% godišnje uz garanciju banke i 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja.

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijave

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija, u skladu sa Programom, predaju se kod Fonda za razvoj. Sva dokumentacija se predaje u dva primerka. Adrese Fonda za razvoj su: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva iz Programa ne utroše, a najkasnije do 31. decembra 2019. godine.

Na internet stranama Ministarstva: www.privreda.gov.rs i Fonda: www.fondzarazvoj.gov.rs može se preuzeti potrebna dokumentacija u kojoj su bliže definisani svi bitni elementi i pravila za učešće u ovom programu.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-preduzetnistva-kroz-razvojne-projekte-u-2019-godini/.

Bespovratna sredstva u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku u 2019. godini

Ministarstvo privrede raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju u 2019. godini (u daljem tekstu: Program) sprovodi Ministarstvo privrede (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa Fondom za razvoj Republike Srbije (u daljem tekstu: Fond).

 Ciljevi programa su :

– podrška početnicima za otpočinjanje samostalnog poslovanja kroz osnivanje novih privrednih subjekata;

– podsticanje zapošljavanja;

– podrška preduzetništvu žena, mladih i socijalnog preduzetništva;

Pravo da se prijave na Javni poziv imaju preduzetnici, mikro i mala privredna društva, koji su registrovani u Agenciji za privredne registre najranije u 2018. godini.

Privredni subjekti koji zadovolje uslove Programa mogu ostvariti pravo na finansijsku podršku u vidu bespovratnih sredstava u iznosu do 30% vrednosti ulaganja, odnosno do 40% vrednosti ulaganja za privredne subjekte koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave koje su razvrstane u četvrtu grupu razvijenosti u skladu sa članom 12. Zakona o regionalnom razvoju i aktom Vlade kojim se utvrđuje jedinstvena lista razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave. Preostali iznos ulaganja finansiraće se iz kredita Fonda sa rokom otplate do 5 godina u okviru koga je grejs period do jedne godine,  a kamatna stopa od 1%  godišnje uz garanciju banke ili 2%  godišnje uz ostala sredstva obezbeđenja,uz primenu valutne klauzule.

Ukupno raspoloživa bespovratna sredstva za realizaciju ovog programa su 200.000.000,00 dinara. Opredeljena sredstva Fonda  za kreditiranje privrednih subjekata po ovom programu su 466.666.666,67 dinara.

Iznos ukupnih sredstava koji se odobrava preduzetnicima i pravnim licima po ovom Programu ne može biti manji od 400.000,00 dinara, niti veći od 6.000.000,00 dinara.

Ulaganja koja se mogu finansirati u okviru ovog Programa obuhvataju:

– dogradnju/rekonstrukciju/adaptaciju/sanaciju/investiciono održavanje poslovnog ili proizvodnog prostora;

– kupovinu opreme (nove ili polovne, ne starije od pet godina);

– trajna obrtna sredstva, koja mogu da učestvuju najviše do 20% u strukturi ukupnog ulaganja.

Precizno i tačno popunjen Objedinjen zahtev za start-up kredit i zahtev za bespovratna sredstva i prateća dokumentacija u skladu sa Programom, predaju se Fondu na sledeće adrese: Bulevar Nemanjića 14a, Niš i Knez Mihailova 14, Beograd.

Javni poziv je otvoren dok se raspoloživa sredstva ne utroše, a najkasnije do 31.12.2019. godine.

Konkursna dokumentacija i kompletna informacija o svim bitnim elementima i pravilima za učešće u ovom javnom pozivu mogu se preuzeti sa internet strana Ministarstva: www.privreda.gov.rs i  Fonda:  www.fondzarazvoj.gov.rs.

Više informacija na sledećem linku: http://privreda.gov.rs/javni_pozivi/javni-poziv-za-dodelu-bespovratnih-sredstava-u-okviru-programa-podsticanja-razvoja-preduzetnistva-kroz-finansijsku-podrsku-za-pocetnike-u-poslovanju-u-2019-godini/.