Tenderi

Poziv za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4) objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch.

Rok za podnošenje ponuda je 2. decembar 2019. do 12.00.

Detaljniji opis poziva za podnošenje ponuda nalazi se u priloženom dokumentu.

Konkurs za dodelu sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

Foto-ilustracija: Unsplash (James Baltz)

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava na osnovu sredstava opredeljenih Finansijskim planom Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Paraćin za 2019. godinu.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće kriterijume

– da su u aktivnom statusu u 2019. godini;

– da imaju sedište na teritoriji opštine Paraćin;

– da je oblast ostvarivanja ciljeva isključivo vezana za poljoprivredu i ruralni razvoj i investicije u poljoprivrednu proizvodnju;

– da realna visina podnetog zahteva bude do 65.000 dinara (cena sa PDV -om).

Pomenitim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Opredeljena sredstva će se dodeliti bespovratno za sledeće namene:

1) Nabavku mašina i opreme u stočarstvu, kao i nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja, ovaca i koza;
2) Nabavku mašina za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, đubrenje, setvu i zaštitu biljaka;
3) Krčenje starih i podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze;
4) Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju;
5) Nabavku mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva;
6) Nabavku sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima;
7) Nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Više informacija pogledajte ovde.

Javni konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta u Nišu

Foto-ilustracija: Unsplash (Ant Rozetsky)

Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Niša raspisuje konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta sa solarnim napajanjem na teritoriji grada.

U planu su tri modela autobuskih stajališta, izgrađenih od pleksiglasa i metala sa drvenim klupama. Na njima će biti dostupan bežični internet, paneli za reklame, kao i mapa grada.

Broj planiranih stajališta još uvek nije poznat, odnosno zavisiće od cene po modelu.

Rok za podnošenje ponuda je 15. oktobar do 12 sati, a javno otvaranje ponuda sledi istog dana u 13 sati.

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, odnosno o obustavi postupka predmetne javne nabavke, doneće se u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki, kao i na internet stranici, u roku od 3 dana.

Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u Vojvodini

Pravo na podsticaje ostvaruju lica sa teritorije AP Vojvodine koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu, i to:

1. fizičko lice:
– nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva,
– preduzetnik nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.

2. pravno lice:
– privredno društvo,
– zemljoradnička zadruga

Foto-ilustracija: Pixabay

Bespovratna podsticajna sredstva, koja se dodeljuju, mogu se koristiti za:

Namena A) korišćenja solarne energije (putem fotonaponskih panela) za zadovoljenje energetskih potreba u poljoprivrednim gazdinstvima, sa ciljem nabavke i montaže fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom, za autonomno generisanje i napajanje električnom energijom, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije; U cenu postrojenja ulaze mašinski i neophodni prateći elektro radovi.

Namena B) korišćenja solarne energije za potrebe navodnjavanja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa teritorije Autonomne Pokrajine Vojvodine, sa ciljem: nabavke i montaže novih solarnih pumpnih sistema za navodnjavanje (fotonaponski paneli, solarna pumpa za vodu sa kontrolerom, akumulator) i ostala prateća elektro i mašinska oprema; U cenu postrojenja ne ulazi izgradnja bunara, rezervoara i dela zalivnih sistema iza rezervoara.

Ukupan iznos za raspodelu sredstava je 25.000.000,00 dinara, i to:

* Za Namenu A – 18.000.000,00 dinara;

* Za Namenu B – 7.000.000,00 dinara.

Rok za podnošenje prijava je 4. oktobar.

Više informacija je dostupno na sledećem linku: www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2019/09/1-Konkurs_PG2019.doc.

Dodela stipendija studentima rudarstva i geologije u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore raspisuje Konkurs za dodelu stipendija za studijsku 2019/2020. godinu.

Dodeljuje se 11 stipendija studentima osnovnih akademskih i master studija rudarstva i geologije, državljanima Crne Gore, i to: 5 stipendija studentima prve godine osnovnih akademskih studija i 6 stipendija studentima narednih godina osnovnih akademskih i master studija.

Rok za podnošenje dokumentacije je 15. novembar 2019. godine. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu geozavod@t-com.me ili poštom na adresu JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

Više informacija možete pronaći na sajtu.

Prijave za VELUX nagradu „Bringing light to life“

Foto: VELUX

Kompanija VELUX poziva sve arhitekte, koji su u toku 2018. i 2019. radili na projektima koji sadrže krovne prozore i/ ili svetlosne tunele za ravne i kose krovove, da se prijave za ’’Bringing light to life’’ VELUX nagradu.

Zainteresovani se mogu prijaviti do 10. decembra u tri kategorije:
1. Porodične kuće
2. Rezidencijalni/ javni objekti
3. Renoviranja

Radove možete prijaviti ovde.

Tokom prošlogodišnjeg takmičenja, arhitekte iz Srbije odnele su nagrade u dve kategorije, te se ponovo ovim putem pruža podsticaj za inovativna i originalna projektna rešenja za ravne i kose krovove.

Sve detalje, kao i prijavljene i pobedničke radove tokom prethodnih godina, možete pronaći na zvaničnom sajtu.

Nagrada ’’Bringing light to life’’ postoji već šest godina u Bugarskoj, a od prošle godine u 3 kategorije takmiče se i arhitekte iz sledećih zemalja: Srbija, Crna Gora, Makedonija, Bosna i Hercegovina, Rumunija i Turska.

Završna ceremonija biće održana u Beogradu u februaru 2020. godine.

Registracija za IVA internacionalnu VELUX nagradu za studente arhitekture

Foto: VELUX

Obaveštavaju se studenti i profesori arhitekture da do 1. aprila 2020. godine imaju mogućnost da se prijave za internacionalnu IVA nagradu, koja će se dodeliti deveti put.

Zainteresovani se mogu prijaviti u dve kategorije: dnevno svetlo u zgradama i istraživanja dnevne svetlosti.

Posle registracije, studenti i njihovi profesori mogu poslati svoj rad do 15. juna, gde će žiri početi sa ocenjivanjem pristiglih projekata. Do kraja juna, žiri će odabrati po dva pobednika iz svakog regiona.

Pobednici će biti pozvani da predstave svoje projekte na Svetskom festivalu arhitekture u novembru 2020. godine, a žiri će odabrati jednog pobednika iz svake od kategorija nagrade. Takođe, žiri će uručiti nagrade i učesnicima koji predstave inovativnu upotrebu VELUX proizvoda. Svečanost i dodela nagrada planirana je za decembar 2020. godine.

Ovo je odlična prilika da studenti, zajedno sa svojim profesorima, rade na projektima, u kojima timski ili individualno mogu dublje istražiti i analizirati značaj dnevne svetlosti u stambenim prostorima i njen uticaj na zdravlje čoveka.

IVA je jedinstvena nagrada koja nagrađuje najbolje projekte na temu „Light of future“ iz pet globalnih regiona: Zapadna Evropa, Istočna Evropa i Srednji Istok, Sjedinjene Američke Države, Azija i Okeanija i Afrika. U 2018. brojila je preko 4500 učesnika iz celog sveta.

Za pobednike u 2020. godini pripremljene su vredne novčane nagrade.

Sve detalje možete pogledati na zvaničnom sajtu.