Tenderi

Raspisan javni poziv za učešće u programu „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine u saradnji sa „Pokretom gorana Vojvodine“ raspisali su javni poziv za prijavu i učešće u realizaciji programa „Za čistije i zelenije škole u Vojvodini“ za 2015/2016 godinu.

Rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2015. godine.

Raspisan javni poziv za realizaciju postrojenja na biomasu i biogas

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije raspisalo je 8. maja 2015. godine Javni poziv za dodelu bespovratnih finansijskih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa. Javni poziv se sprovodi u okviru projekta „Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji“, a finansira ga Globalni fond za životnu sredinu i UNDP.

Rok za podnošenje prijave je 15. oktobar 2015. godine.

Pristigle prijave otvorene su 15. oktobra 2015. godine, a više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Rezultate konkursa možete pogledati na sledećem linku.

 

Moguće predlaganje projekata iz oblasti EE i OIE za objekte u nadležnosti lokalnih samouprava

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije saopštilo je da je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) uredilo deo informacione baze podataka (SLAP baza) u koju mogu biti uneti predlozi projekata koji se odnose na upotrebu obnovljivih izvora energije i povećanje energetske efikasnosti u objektima koji su u nadležnosti lokalnih samouprava.

Rok za prijavu projekata nije vremenski ograničen.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.