Tenderi

Konkurs za realizaciju projekata energetski održivih farmi mlečnih krava

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine raspisao je 5. avgusta 2015. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi mlečnih krava.

Rok za prijavu je 25. avgust 2015. godine.

Ugovori za realizaciju projekata energetski održivih farmi mlečnih krava potpisani su 2. oktobra 2015. godine, a više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Konkurs za dodelu sredstava za korišćenje solarne energije i rekuperacije toplote na farmama ovaca i koza

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 5. avgusta 2015. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza.

Rok za podnošenje prijava je 25. avgust 2015. godine.

Ugovori za realizaciju projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza potpisani su 2. oktobra 2015. godine, a više informacija možete pogledati na sledećem linku.