Tenderi

Raspisan konkurs za izradu studije za korišćenje kukuruzovine kao energenta i sirovine za biogoriva u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine Republike Srbije objavio je 4. septembra 2015. godine konkursnu dokumentaciju za javnu nabavku male vrednosti „Izrada studije ubiranja, skladištenja i prerade kukuruzovine za korišćenje kao energenta i sirovine za biogoriva na teritoriji AP Vojvodine“.

Rok za podnošenje pouda je 14. septembar 2015. godine.