Tenderi

Poziv za izradu idejnog rešenja dela područja linijskog parka u Beogradu

Foto: Grad Beograd

Služba glavnog urbaniste Grada Beograda pozvala je danas sve zainteresovane mlade arhitektonsko-urbanističke timove da prisustvuju javnoj prezentaciji poziva za kvalifikaciju za izradu idejnog rešenja linijskog parka u Beogradu.

Prezentacija će se održati u četvrtak, 16. januara, u 10 sati u velikoj sali zgrade Gradske uprave Grada Beograda, u Ulici kraljice Marije 1, na 20. spratu.

Kako je navedeno u pozivu, timovi koji su uvideli mogućnost da promovišu svoj autorski izraz i stručnu sposobnost u kokreativnom dizajnu javnog prostora, na ovaj način dodatno će se upoznati s ciljevima, uslovima i samim procesom kvalifikacije.

Prisustvo javnoj prezentaciji može se potvrditi na imejl-adresi: bojana.milenkovic@beograd.gov.rs.

Izazov „Hrana nije otpad!“

Foto-ilustracija: Pixabay

Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmera širom planete. Proizvedena a neiskorišćena hrana na 10. je mestu uzročnika ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Oko 30 odsto (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo bolja. Procene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12 odsto ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posledice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih problema za zaštitu životne sredine.

U sklopu konferencije Sarajevo Unlimited 2019, Grad Sarajevo i UNDP su pozvali učesnike sa različitim perspektivama i uključenošću u lanac proizvodnje, upotrebe i odlaganja hrane kao otpada da uzmu učešće u radionici koja je mapirala glavne uzročnike problema bacanja hrane kao otpada.

Uzroci problema za koje je ocenjeno da imaju najveći uticaj su:

– Navike potrošača (priprema hrane, kupovina hrane u preteranim količinama, serviranje prevelikih porcija);
– Svesnost i prakse upravljanja u lancu proizvodnje hrane i otpadom od hrane;
– Nedostaci u pravnom okviru (kako bi se pravni okvir trebao promeniti da bi podržao doniranje hrane?).

Grad Sarajevo, u saradnji sa UNDP Accelerator Lab-om, poziva na predlaganje ideje za praktično, primjenjivo i inovativno rešenje za izazov: Kako promeniti navike i prakse koje dovode do bacanja hrane i/ili pretvoriti otpad od hrane u nešto korisno?

Prijave su otvorene za pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor i medije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Tri (3) najbolje ideje će dobiti javno priznanje i promociju, kao i novčanu nagradu:

1. mesto: 3.000 dolara
2. mesto: 2.000 dolara
3. mesto: 1.000 dolara

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi ili entitetu za najbolju ideju i prototip. Nagrada nije vezana za implementaciju ideje nakon ovog poziva.

Svi predlozi se podnose preko on-line platforme najkasnije do subote, 30.11.2019. godine. Prijave se mogu podneti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jezikom.

UNDP Accelerator Lab u Bosni i Hercegovini će uključiti najbolje ideje u svoj portfolio eksperimenata i istražiti mogućnosti za njihovo dalje testiranje i potencijalnu realizaciju u saradnji sa gradom Sarajevo.

Više informacija možete pogledati na sajtu.

Konkurs za pilot-program „Sinergija“

Foto-ilustracija: Unsplash (Zoltan Tasi)

Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske objavilo je danas, 4. novembra, Konkurs za sufinansiranje zajedničkih projekata naučno-istraživačke zajednice i privrede.

Zajednički projekti će biti realizovani u okviru pilot-programa „Sinergija“, čiji je cilj podsticanje saradnje između naučno-istraživačkog i poslovnog sektora, unapređenje postojećih i razvoj novih inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija sa potencijalom komercijalizacije, uvođenje inovativnih modela poslovanja i povećanje domaće i međunarodne vidljivosti naučno-istraživačke zajednice.

Ministarstvo će sufinansirati do pet zajedničkih projekata u ukupnom iznosu od 250.000,00 konvertibilnih maraka.

Konkurs je otvoren do 8.11.2019. godine.

Više informacija o konkursu možete pogledati na linku.

Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama u Opštini Kovačica

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“, kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine.

Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra godine;

– da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze;

– da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

Foto-ilustracija: Unsplash (Alyssa Ledesma)

– zaštita i unapređenje životne sredine;

– projekti infrastrukturnog unapređenja;

– obrazovanje;

– podrška mladima;

– sport;

– promocija obnovljivih izvora energije;

– inovacije.

Potrebna dokumentacija:

– popunjen obrazac prijave;

– detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa sajta vetroparka „Kovačica“ i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019.

Više informacija možete pronaći na sajtu.

Javni poziv za učešće u javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom

Foto-ilustracija: Unsplash (Eddie Howell)

Odbor za privredu i finansije Vlade Republike Srbije, na sednici od 31. oktobra 2019. godine, usvojio je Zaključak sa Programom javne rasprave na Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom.

Ministarstvo zaštite životne sredine poziva zainteresovane građane, kao i stručnu javnost da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji mogu preuzeti i dati svoje komentare, sugestije i predloge.

Javna rasprava sprovodi se od 1. novembra do 20. novembra 2019. godine.

Prezentovanje Nacrta zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, biće održano u Beogradu, 12. novembra 2019. godine u Skupštini grada Beograda sa početkom u 12 časova.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona, sa tekstom Nacrta zakona i prilozima, objavljuje se na internet stranici Ministarstva zaštite životne sredine i Portalu e-uprave.

Program javne rasprave o Nacrtu zakona možete preuzeti ovde.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Ministarstvu zaštite životne sredine na Obrascu za komentare ili putem elektronske pošte na e-mail adresu: sekretarijat[at]ekologija.gov.rs ili poštom na adresu Ministarstvo zaštite životne sredine, Beograd, Omladinskih brigada 1, sa naznakom: „Za javnu raspravu o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom”.

Više informacija možete pogledati na sajtu.

Poziv za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju objekata u Paraćinu, Kruševcu i Užicu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije u saradnji sa Državnim sekretarijatom za ekonomske poslove Švajcarske Konfederacije, objavljuje poziv za podnošenje ponuda za nabavku i ugradnju postrojenja i opreme za energetsku sanaciju/rekonstrukciju četiri (4) objekta u Paraćinu, šest (6) objekata u Kruševcu i pet (5) objekata u Užicu.

Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna za preuzimanje na švajcarskoj veb stranici za javne nabavke (SIMAP) www.simap.ch.

Rok za podnošenje ponuda je 2. decembar 2019. do 12.00.

Detaljniji opis poziva za podnošenje ponuda nalazi se u priloženom dokumentu.

Konkurs za dodelu sredstava registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima

Foto-ilustracija: Unsplash (James Baltz)

Raspisuje se konkurs za dodelu sredstava na osnovu sredstava opredeljenih Finansijskim planom Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede opštine Paraćin za 2019. godinu.

Pravo da učestvuju na Konkursu imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće kriterijume

– da su u aktivnom statusu u 2019. godini;

– da imaju sedište na teritoriji opštine Paraćin;

– da je oblast ostvarivanja ciljeva isključivo vezana za poljoprivredu i ruralni razvoj i investicije u poljoprivrednu proizvodnju;

– da realna visina podnetog zahteva bude do 65.000 dinara (cena sa PDV -om).

Pomenitim registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima opredeljuju se sredstva u ukupnom iznosu od 2.000.000 dinara.

Opredeljena sredstva će se dodeliti bespovratno za sledeće namene:

1) Nabavku mašina i opreme u stočarstvu, kao i nabavku kvalitetnih priplodnih grla svinja, ovaca i koza;
2) Nabavku mašina za primarnu i dopunsku obradu zemljišta, đubrenje, setvu i zaštitu biljaka;
3) Krčenje starih i podizanje novih višegodišnjih zasada voćaka, hmelja i vinove loze;
4) Podizanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća, cveća i rasadničku proizvodnju;
5) Nabavku mašina, uređaja i opreme za navodnjavanje useva;
6) Nabavku sistema protivgradne zaštite u voćnjacima i višegodišnjim zasadima;
7) Nabavku novih pčelinjih društava i opreme za pčelarstvo.

Više informacija pogledajte ovde.