Konkurs za uređenje starogradskog kompleksa u Vranju

Foto: Wikipedia/Wlodzimierz

U toku je Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja starogradskog kompleksa u naselju Tulbe u Vranju. Cilj konkursa je da se za jedan dragoceni, najstariji prostor u užem delu grada, u neposrednoj blizini crkve Sv. Petka, Manastira Sv. Nikola i Belog mosta“, koji predstavljaju spomenike kulture, dobiju nadahnuta i raznovrsna idejna rešenja, kojima treba da se istakne prepoznatljivost starog Vranja i dela Bore Stankovića i definiše prostorna organizacija i uređenje.

Rok za predaju konkursnog rada je 25. oktobar do 12:00 časova. Otvaranje  konkursnih radova i početak rada izvestioca predviđen je za 28. oktobar u 13:00 časova. Rezultati konkursa sa izveštajem rada žirija biće objavljeni do 29. novembra. Za najbolja idejna rešenja predviđene su novčane nagrade i to prva  u iznosu od 300. 000 dinara, druga 200.000 i treća 150.000 dinara. Poziv i konkursna dokumentacija nalaze se na linku i na Portalu javnih nabavki.