Konkurs za stanovnike Studentskog doma za dobrobit životinja i zaštitu životne sredine

Osnovne informacije

Foto: ORCA

Zahvaljujući dobročinstvu gospođe Ljubinke Vivčar, Organizacija za poštovanje i brigu o životinjama – ORCA je u stanu od 35m2 osnovala prvi Studentski dom za dobrobit životinja i zaštitu prirode te su u prilici da obezbede podršku studentima tokom studiranja koja se sastoji od:

1. Besplatnog smeštaja tokom studija i pokrivanje režijskih troškova do određenog iznosa za dva studenta/kinje.
2. Pohađanje ORCA akademije u cilju sticanja znanja, veština i prakse u oblastima: javno zastupanje, projektni menadžment i komunikacija, fundraising i slično.
3. Realizacije programa volonterske prakse u ORCA u trajanju osam sati nedeljno, raspoređenih prema obavezama studenata.
4. Pružanja podrške izradi seminarskih i drugih stručnih radova u oblasti zaštite prirode i dobrobiti životinja

U zavisnosti od mogućnosti, nastojaće da obezbede i stipendiju za studiranje, karijerni coaching, dodatno stručno usavršavanje i praksu u zemlji i inostranstvu koja će se realizovati u organizacijama, institucijama i kompanijama koje podržavaju ORCA i dostupne obuke koje realizuju parterske organizacije.

Uslovi učešća

Studenti mogu da studiraju bilo koji fakultet kroz koji mogu se posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode: veterina, biologija, poljoprivreda, psihologija, pedagogija, sociologija, pravo i drugo.
Afinitet i posvećenost prema zaštiti životinja i prirode, odnosno izražena želja za posvećivanjem ovim temama kao delu vizije svog budućeg razvoja.
Od studenata se očekuje da poseduju lična svojstva u smislu pozitivnog odnosa prema sebi, drugima, životu i radu, motivisanosti i spremnosti za rad na sebi i saradnju.
Prioritet prilikom odlučivanja o pravu na korišćenje Studentskog doma će imati mladi bez roditeljskog staranja u alternativnoj brizi.

Za studente koji ne dobiju dom, a ispunjavaju kriterijume, organizacija može pružiti drugu vrstu podrške u vidu volonterskih praksi u ORCA.

Prijava

Zainteresovani se mogu prijaviti Organizaciji ORCA putem e-pošte: office@orca.rs najkasnije do 29.4.2019. godine. Prijava treba da sadrži motivaciono pismo i biografiju.

Tekst konkursa u celosti je dostupan na sledećem linku: https://www.orca.rs/sr/orca-raspisuje-konkurs-za-podrsku-studentima-tokom-studiranja/.