Konkurs za novinarsku priču u vezi sa problematikom zaštite prirode

Centar za zaštitu i proučavanje ptica (CZIP) raspisuje konkrus za novinarske radove, odnosno pruža jednokratnu novčanu podršku za novinarku ili novinara koji bi se posvetili istraživanju problematike zaštite prirode, sa posebnim akcentom na šumarstvo i zaštitu šuma. Podrška istraživačkom novinarstvu u oblasti zaštite prirode deo je regionalnog projekta „Partnerstvo za prirodu“ koji podržava GIZ – Otvoreni regionalni fond za implementaciju sporazuma u oblasti biodiverziteta (ORF BDU) u ime nemačke vlade, a koji CZIP realizuje u partnerstvu sa Centrom za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina) i Društvom za zaštitu i proučavanje ptica (Srbija).

Jednokratna podrška od 800 evra bruto pokriva sve vrste troškova vezane uz istraživački rad, a prema potrebama kandidata može biti iskorištena za troškove putovanja, vremena provedenog za istraživanje ili opreme. U okviru ovog poziva moguće je podržati do dve istraživačke priče, odnosno istraživački rad dva novinara/ke.

U cilju pružanja adekvatne stručne podrške CZIP nudi:

– Savetovanje, te upoznavanje konteksta i problematike iz oblasti zaštite prirode;
– Umrežavanje i izradu kontakata za dalje izveštavanje iz područja zaštite prirode;
– Podršku u stvaranju visokog nivoa poznavanja problematike i konteksta, na čijoj se osnovi može nastaviti samostalno baviti temom;
– Priliku novinarima da budu deo pozitivne promene.

Zadatak odabranog novinara ili novinarke je napisati istraživačku priču u formi od minimalno dva članka ili video priloga koji se bave izveštavanjem o problemu u oblasti šumarstva ili zaštite šuma. Koncept istraživanja i forma izveštavanja nisu unapred zadati, a novinari imaju mogućnost biti slobodni i kreativni u osmišljavanju istraživanja. Na raspolaganju će im biti CZIP resursi, literatura i mogućnost korišćenja konsultacija i savetovanja sa stručnim osobama u ovoj oblasti na regionalnom nivou i to u okviru BioNET mreže.

Mogu se prijaviti svi novinari/ke bez obzira na prethodno iskustvo u istraživanjima o zaštiti prirode. Prijave se šalju imejlom na adresu jelena.vukasinovic@czip.me najkasnije do 15. maja. Rok za predaju priča je do 30. juna.

Prijava mora sadržati:

– biografiju;
– primer novinarskog istraživačkog rada (3 članka, reportaže ili druge primere sadržaja);
– koncept rada (2.500 znakova: motivacija, teme koje su kandidatima zanimljive i želeli bi ih istraživati, metode koje će koristiti i oblik rada – članak, video, itd).

Izvor: CZIP