Konkurs za dodelu sredstava za korišćenje solarne energije i rekuperacije toplote na farmama ovaca i koza

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine raspisao je 5. avgusta 2015. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza.

Rok za podnošenje prijava je 25. avgust 2015. godine.

Ugovori za realizaciju projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u kombinaciji sa sistemima za rekuperaciju toplote na farmama ovaca i koza potpisani su 2. oktobra 2015. godine, a više informacija možete pogledati na sledećem linku.