Konkurs za dodelu sredstava lokalnim organizacijama u Opštini Kovačica

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Program podrške lokalnoj zajednici sprovodi društvo „Electrawinds K-Wind“, kao nosilac izgradnje projekta Vetropark „Kovačica“, vođeno idejom da pomogne što širem krugu organizacija sa teritorije opštine Kovačica, kao području na kojem investira i posluje, i da podrži što veći broj kvalitetnih projekata koji će doprineti unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici tokom 2020. i 2021. godine.

Na konkursu mogu učestvovati sve organizacije čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave, kao i sva udruženja građana i sportska udruženja i klubovi koji su registrovani i obavljaju svoje aktivnosti na teritoriji opštine Kovačica.

Uslovi koje moraju da ispune podnosioci prijave:

– da su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije 31. decembra godine;

– da nemaju bilo kakve dospele i neizmirene poreske obaveze;

– da su neprofitabilnog karaktera.

Najveći iznos sredstava koji se može dobiti za realizaciju pojedinačnog projekta iznosi 5.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja prijave.

Dobijena sredstva se mogu koristiti za sledeće namene:

Foto-ilustracija: Unsplash (Alyssa Ledesma)

– zaštita i unapređenje životne sredine;

– projekti infrastrukturnog unapređenja;

– obrazovanje;

– podrška mladima;

– sport;

– promocija obnovljivih izvora energije;

– inovacije.

Potrebna dokumentacija:

– popunjen obrazac prijave;

– detaljan opis projekta za koji se traže sredstva.

Neophodno je popuniti obrazac prijave koji se može preuzeti sa sajta vetroparka „Kovačica“ i zajedno sa detaljnim opisom projekta za koji se traže sredstva poslati, potpisanog od strane odgovornog lica, na e-mail adresu donationvpkovacica@newenergy.rs.

Svaki podnosilac prijave ima pravo da podnese prijavu za samo jedan od svojih projekata.

Rok za podnošenje prijava je: 15. decembar 2019.

Više informacija možete pronaći na sajtu.