Javni poziv za predstavnika NVO-a za izradu pravilnika o zaštiti morske sredine u CG

Foto-ilustracija: Unsplash (Miljan Mijatović)

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija („Službeni list CG“, broj 41/18), Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje javni poziv za predlaganje predstavnika nevladine organizacije u radnom telu za izradu predloga pravilnika na osnovu Zakona o zaštiti morske sredine.

Skupština Crne Gore je na sednici održanoj 23. decembra 2019. godine donela Zakon o zaštiti morske sredine („Službeni list Crne Gore“, br. 073/19 od 27.12.2019) kojim se u crnogorsko zakonodavstvo prenosi Okvirna direktiva o morskoj strategiji. Ovim zakonom je stvorena osnova za izradu, razvoj, primenu i praćenje sprovođenja Strategije zaštite morske sredine, odnosno adekvatni zakonski mehanizam za ostvarivanje dobrog i održivog stanja morske sredine. Shodno ovlašćenjima datih u ovom zakonu u čl. 7, 8, 9, 11 i 12, Ministarstvo održivog razvoja i turizma priprema predloge pravilnika kojima će se u crnogorsko zakonodavstvo u potpunosti preneti prilozi Okvirne direktive o morskoj strategiji i Odluka Komisije 2017/848/EU o utvrđivanju kriterijuma i metodoloških standarda o dobrom ekološkom stanju morske sredine. U planu je priprema sledećih pravilnika:

1) Pravilnik kojim će se urediti analiza osnovnih svojstava i karakteristika trenutnog stanja morske sredine, a naročito hidrografskih, fizičkih i hemijskih svojstva, stanišnih tipova, bioloških svojstava i hidromorfologije, kao i i listu karakteristika trenutnog stanja i uticaja na morsku sredinu, uključujući i ljudske aktivnosti.

2) Pravilnik kojim će se urediti kvalitativni pokazatelji, kriterijumi i metodološki standardi za određivanje dobrog ekološkog stanja morske sredine

3) Pravilnik kojim će se urediti način određivanja ciljeva i indikatora za ostvarivanje i održavanje dobrog ekološkog stanja morske sredine.

4) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj i način sprovođenja programa monitoringa morske sredine.

5) Pravilnik kojim će se urediti bliži sadržaj programa mera koje se sprovode radi ostvarivanja i/ili održavanja dobrog ekološkog stanja morske sredine i ostvarivanja ciljeva zaštite morske sredine i obalnog područja.

S tim u vezi, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, kao nadležni organ, obrazuje radno telo sa zadatkom da izradi tekst predloga navedenih akata. Tim povodom pozivaju se nevladine organizacije koje se u svom delovanju bave pitanjima iz oblasti životne sredine (pitanja koja se odnose na zaštitu morske sredine i integralno upravljanje obalnim područjem) da učestvuju u radu radnog tela za pripremu predloga navedenih pravilnika i predlože predstavnika za člana radnog tela koji ima iskustvo u vezi sa navedenim pitanjima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u radnom telu: jedan.

Foto-ilustracija: Unsplash (Orkhan Farmanli)

Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika u radnom telu:

– da je upisana u registar nevladinih organizacija pre objavljivanja javnog poziva;

– da u statutu ima utvrđene delatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– da je u prethodne tri godine, u vezi sa pitanjem koje sagledava ili normativno uređuje radno telo, sprovela istraživanje, izradila dokument, organizovala skup ili realizovala projekat usmeren na unapređenje stanja u određenoj oblasti;

– da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspeha)

-da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nisu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno nameštenici.

Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik nevladine organizacije u radnom telu:

– da ima prebivalište u Crnoj Gori;

– da ima iskustvo u oblasti na koju se odnosi pitanje koje sagledava ili normativno uređuje radno telo;

– nije član organa političke partije, javni funkcioner, državni službenik, odnosno nameštenik.

Obrazac možete preuzeti ovde.