Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane

Centar za koordinaciju i transfer primenjenih istraživanja u ekološkoj poljoprivredi Selenča – Eko Agri Centar Selenča raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za realizaciju istraživačkih radova u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane u okviru projekta „Innovations in Eco Food Systems for Sustainable Production and Safety Environment“ (InoEcoModel) koji finansira Višegradski fond.

Javni poziv upućen je svim zainteresovanima koji imaju ideje za istraživanje inovacija u oblasti proizvodnje i prerade organske hrane.

Cilj ovog poziva je razvoj inovativnih rešenja primenjivih u organskoj proizvodnji kako bi se povećala produktivnost i konkurentnost u proizvodnji i preradi organske hrane. Takođe se očekuje da će se realizacijom Javnog poziva omogućiti unapređenje kvaliteta organske proizvodnje, povećanje sirovinske baze, obezbeđivanje uslova za kontinuirano snabdevanja tržišta, povećanje konkurentnosti, promocija važnosti istraživanja u oblasti organske proizvodnje, uključivanje mladih stručnjaka u istraživačke procese, razvoj novih proizvoda i drugo.

Svi aplikanti treba da pošalju Prijavu koja će sadržati: Ime i prezime, mesto, kontakt telefon, e-mail adresu, kratku biografiju (najviše na ½ stranice A4 formata) i kratak opis svog istraživačkog predloga (ne više od 2 strane A4 formata u slobodnoj formi).

Opis istraživačkog predloga treba da objedini: osnovni cilj projekta, opis aktivnosti na razvoju projekta, očekivane rezultate i vremenski okvir realizacije, relevantnost i održivost projekta, resursi potrebni za realizaciju, primenjivost rezultata istraživanja u praksi i sl.

Pravo učešća na javnom pozivu imaju aplikanti iz Republike Srbije i Republike Hrvatske, koji imaju ideje za inovacije u organskoj proizvodnji. Prijave se mogu podnositi i zajednički (istraživač + farmer ili tim istraživača + farmer). Istraživanja mogu obuhvatiti sve sektore primarne organske proizvodnje, kao i preradu organske hrane.

Aplikanti iz Republike Srbije svoje prijave treba da pošalju na adresu: Eko Agri Centar, Maršala Tita bb, 21425 Selenča, ili na e-mail: kjelena.bac@gmail.com; facara.libuska@gmail.com; organic.jg@gmail.com

Javni poziv je otvoren mesec dana: od 19. jula  do 19. avgusta ove godine.

Aplikanti iz Republike Hrvatske, tekst Javnog poziva i sve druge bitne informacije mogu dobiti na sajtu Centra www.ekocrep.eu.

Experti će izabrati maksimalno 20 radova (10 u Srbiji i 10 u Hrvatskoj).Odabrani kandidati će zaključiti ugovor kojim će biti regulisani odnosi između EkoAgriCentra i kandidata.

Rezultati konkursa biće objavljeni na sajtu EkoAgri Centra www.eac.rs i Centra za razvoj ekološke proizvodnje www.ekocrep.eu, najkasnije u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva, a svi učesnici konkursa biće pisanim putem obavešteni o rezultatima.

Učesnicima čiji radovi budu odabrani pripada:

1. Pravo na prisustvo edukacijama na kojima će se njihovi radovi detaljnije analizirati, ispitivati i usavršavati i to uz prisustvo experata iz Srbije, Hrvatske, Slovačke, Poljske i Ukrajine.

2. Pravo na studijsko putovanje u Slovačku ili Poljsku (zavisno od teme rada i sektora na koji se on odnosi) radi posete relavantnim ustanovama i sticanje novih saznanja iz oblasti proizvodnje i prerade organske hrane. Prilikom realizacije stutijskog putovanje učesnicima je obezbeđen prevoz, smeštaj i hrana.

Promocija rezultata istraživanja vršiće se uporedo u Srbiji i u Hrvatskoj. Promo brošure koje će biti pripremljene u ovu svrhu obuhvatiće sve istraživačke projekte iz Srbije i Hrvatske i prezentovaće njihove rezultate.

Takođe, uspostaviće se jedinstvena E-platforma koja će pratiti tok projekta, aktivnosti, istraživanja i svaki prihvaćen case study projekat. Nakon sprovedenih istraživanja, platformu će moći da koriste i istraživači i poljoprivrednici, kako bi medjusobno razmenjivali iskustava.

Vise informacja o ovom pozivu, kao i obrazac za dostavljanje predloga mogu sa pronaći na sajtu Eko Agri Centra na adresi www.eac.rs

Milisav Pajević