Javni konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta u Nišu

Foto-ilustracija: Unsplash (Ant Rozetsky)

Javno preduzeće Direkcija za izgradnju Grada Niša raspisuje konkurs za izgradnju pametnih autobuskih stajališta sa solarnim napajanjem na teritoriji grada.

U planu su tri modela autobuskih stajališta, izgrađenih od pleksiglasa i metala sa drvenim klupama. Na njima će biti dostupan bežični internet, paneli za reklame, kao i mapa grada.

Broj planiranih stajališta još uvek nije poznat, odnosno zavisiće od cene po modelu.

Rok za podnošenje ponuda je 15. oktobar do 12 sati, a javno otvaranje ponuda sledi istog dana u 13 sati.

Na osnovu izveštaja o stručnoj oceni ponuda, odluku o dodeli ugovora, odnosno o obustavi postupka predmetne javne nabavke, doneće se u roku od 25 dana od dana otvaranja ponuda i biće objavljena na Portalu javnih nabavki, kao i na internet stranici, u roku od 3 dana.

Kriterijum za dodelu ugovora biće najniža ponuđena cena.

Više informacija o konkursu možete pronaći na sajtu.