Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u 2018. godini

Ministarstvo zaštite životne sredine dana 4. aprila 2018. godine objavljuje Javni konkurs za dodelu sredstava za podršku projektima civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine  u 2018. godini.

Opšti cilj javnog konkursa:  zaštita i unapređenje životne sredine u okviru sledećih tema i oblasti:

  1. Zaštita prirode –  ekološka mreža i zaštićena područja;
  2. Klimatske promene – poljoprivreda, energetika, saobraćaj, šumarstvo i vode;
  3. Ekološko preduzetništvo – ekološka mreža, zaštićena područja, cirkularna ekonomija;
  4. Građanski aktivizam – primena zakona iz domena zaštite životne sredine,  upravljanje otpadom i otpadnim vodama, strateška procena i procena uticaja na životnu sredinu;
  5. Ekološko obrazovanje – ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, održivi razvoj;
  6. Priroda u urbanim sredinama – pošumljavanje, urbane bašte, urbani džepovi, parkovi, zeleni krovovi, zelene fasade, biciklizam kao ekološki prihvatljiv vid transporta;
  7. Mediji i ekologija: ekološka mreža i zaštićena područja, klimatske promene, cirkularna ekonomija, poglavlje 27, kvalitet životne sredine.

Rok za podnošenje prijava je zaključno sa 24. aprilom 2018. godine.

Tekst Javnog konkursa možete preuzeti OVDE

Smernice za podnosioce predloga projekata možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 1  – Podaci o podnosiocu prijave možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 2  – Podaci o projektu možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 3 – Projektni okvir možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 4 – Budžet projekta možete preuzeti OVDE

Obrazac br. 5 – Biografije projektnog tima možete preuzeti OVDE

U vezi  navedenog konkursa  Ministarstzvo će organizovati info dan na kome će zainteresovanim organizacijama dati eventualno potrebna pojašnjenja o konkursu.

Info dan će biti održan u sredu, 11. aprila 2018. godine , u vremenu od 12,00  do 14,00 sati  u prostorijama UNDP-a  u Beogradu  (Program Ujedinjenih nacija za razvoj, adresa: Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 64). Neophodno je da zainteresovane organizacije svoje učešće prijave na sledeću  e-mail adresu:  nvo[at]ekologija.gov.rs,   najkasnije do 10. aprila 2018. godine do 12,00 sati  (u  mejlu je neophodno navesti: naziv organizacije i  ime i prezime predstavnika).