Izazov „Hrana nije otpad!“

Foto-ilustracija: Pixabay

Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmera širom planete. Proizvedena a neiskorišćena hrana na 10. je mestu uzročnika ukupnih emisija gasova sa efektom staklene bašte. Oko 30 odsto (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije mnogo bolja. Procene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12 odsto ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posledice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih problema za zaštitu životne sredine.

U sklopu konferencije Sarajevo Unlimited 2019, Grad Sarajevo i UNDP su pozvali učesnike sa različitim perspektivama i uključenošću u lanac proizvodnje, upotrebe i odlaganja hrane kao otpada da uzmu učešće u radionici koja je mapirala glavne uzročnike problema bacanja hrane kao otpada.

Uzroci problema za koje je ocenjeno da imaju najveći uticaj su:

– Navike potrošača (priprema hrane, kupovina hrane u preteranim količinama, serviranje prevelikih porcija);
– Svesnost i prakse upravljanja u lancu proizvodnje hrane i otpadom od hrane;
– Nedostaci u pravnom okviru (kako bi se pravni okvir trebao promeniti da bi podržao doniranje hrane?).

Grad Sarajevo, u saradnji sa UNDP Accelerator Lab-om, poziva na predlaganje ideje za praktično, primjenjivo i inovativno rešenje za izazov: Kako promeniti navike i prakse koje dovode do bacanja hrane i/ili pretvoriti otpad od hrane u nešto korisno?

Prijave su otvorene za pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor i medije.

Foto-ilustracija: Unsplash (Markus Spiske)

Tri (3) najbolje ideje će dobiti javno priznanje i promociju, kao i novčanu nagradu:

1. mesto: 3.000 dolara
2. mesto: 2.000 dolara
3. mesto: 1.000 dolara

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi ili entitetu za najbolju ideju i prototip. Nagrada nije vezana za implementaciju ideje nakon ovog poziva.

Svi predlozi se podnose preko on-line platforme najkasnije do subote, 30.11.2019. godine. Prijave se mogu podneti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jezikom.

UNDP Accelerator Lab u Bosni i Hercegovini će uključiti najbolje ideje u svoj portfolio eksperimenata i istražiti mogućnosti za njihovo dalje testiranje i potencijalnu realizaciju u saradnji sa gradom Sarajevo.

Više informacija možete pogledati na sajtu.