Dodela stipendija studentima rudarstva i geologije u Crnoj Gori

Foto-ilustracija: Pixabay

JU Zavod za geološka istraživanja Podgorica u saradnji sa Ministarstvom ekonomije Vlade Crne Gore i Privrednom komorom Crne Gore raspisuje Konkurs za dodelu stipendija za studijsku 2019/2020. godinu.

Dodeljuje se 11 stipendija studentima osnovnih akademskih i master studija rudarstva i geologije, državljanima Crne Gore, i to: 5 stipendija studentima prve godine osnovnih akademskih studija i 6 stipendija studentima narednih godina osnovnih akademskih i master studija.

Rok za podnošenje dokumentacije je 15. novembar 2019. godine. Nepotpuna i neblagovremena dokumentacija neće se razmatrati.

Dokumentaciju dostaviti elektronskim putem na e-mail adresu geozavod@t-com.me ili poštom na adresu JU Zavod za geološka istraživanja, Naselje Kruševac bb, 81000 Podgorica, sa naznakom „Prijava na konkurs za dodjelu stipendija“.

Više informacija možete pronaći na sajtu.