Tenderi

1.420.000.000,00 dinara za kapitalne projekte u Vojvodini

Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine objavila je u petak sedam javnih konkursa za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji AP Vojvodine u oblasti saobraćajne infrastrukture, vodosnabdevanja i zaštite voda, lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja, predškolskog i osnovnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, sporta i kulture, za koje je obezbeđeno ukupno 1.420.000.000,00 dinara.

Lokalnim samoupravama je omogućeno da na konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti vodosnabdevanja i zaštita voda, obezbede sredstva neophodna za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju sistema za vodosnabdevanje, pripremu vode za piće, prikupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda. Za realizaciju projekata u ovoj oblasti, obezbeđeno je 350.000.000,00 dinara. Ovaj konkurs mozete logledati na ovom linku.

Izvor: fkuapv.org

Konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije

energetska-obnova-700x350Garancijski fond AP Vojvodine raspisao je konkurs za odobravanje garancija za obezbeđenje kredita namenjenih finansiranju nabavke nove energetski efikasne opreme i opreme neophodne za korišćenje obnovljivih izvora energije.

Vremenski rok nije ograničen, tako da je konkurs na snazi do daljeg, kako je rečeno Energetskom portalu.

Po ovom Konkursu garantovaće se za kredite, s tim da banka može u skladu sa svojom poslovnom politikom, da ugovori da se do 25% sredstava kredita može koristiti za dodatne troškove koji su direktno povezani sa finansiranim projektom.

Pogledajte tekst konkursa ovde.

Izvor: garfondapv.org.rs

V.V.