Tenderi

Evropska banka za obnovu i razvoj objavila konkurs za konsultanta za podizanje svesti o održivoj upotrebi električne energije na Zapadnom Balkanu

Foto-ilustracija: Pixabay

Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) raspisala je poziv za angažovanje konsultantske firme koja će pomoći povećanju kapaciteta organizacija civilnog društva (OCD) i svesti javnosti o prednostima održivog korišćenja električne energije, praksama korišćenja energije i poboljšanja sistema električne energije u zemljama Zapadnog Balkana.

Rok za podnošenje izjava o zainteresovanosti je 4. avgust 2017. godine u 14.00 (GMT), navodi se u pozivu EBRD-a.

Opšti cilj je da se poveća svest javnosti o prednostima i funkcionisanju tehnologije pametnog merenja potrošnje i promovisanje praksi za održivo korišćenje energije, navodi se u uslovima poziva (ToR), prenosi BalkanGreenEnergyNews.

Zadatak budućeg konsultanta će biti da prenese veštine (tehničko znanje, komunikacija, informisanje i javno zastupanje) OCD kako bi mogle da efikasno dopru do ciljnih grupa građana i rade na podizanju svesti i promeni ponašanja u cilju racionalne potrošnje električne energije, kao i zagovaranju efikasnijeg razvoja i primene relevantnih zakona.

Odabrana konsultantska kuća mora biti firma ili grupa firmi sa iskustvom u informisanju i komunikacijama, pružanju obuke i izgradnji kapaciteta OCD; stručnim znanjem o održivoj energiji i energetskoj efikasnosti, posebno o tehnologijama pametnog merenja i tržištu električne energije. Uslov je i poznavanje lokalnih prilika u regionu.

Konsultantski tim treba da se sastoji od višeg menadžera programa koji dobro poznaje tehnologije pametnog merenja i tržište električne energije, stručnjaka za tehnologije pametnog merenja i tržište električne energije, stručnjaka za komunikacije i zastupanje i grupe lokalnih stručnjaka.

Planirano je da zadatak počne da se sprovodi u septembru 2017. godine i da ukupno traje 36 meseci. Troškovi se procenjuju na 247.900 evra bez PDV-a, ali postoji mogućnost i da se sredstva povećaju.

Zadatak će se sprovoditi u dve faze. Faza 1 se odnosi na Projekat distribucije električne energije Elektrokrajina u Bosni i Hercegovini, koji predviđa rekonstrukciju srednjih i niskonaponskih mreža, rekonstrukciju podstanica i uvođenje tehnologije pametnog merenja u Banjaluci, Prijedoru i Gradiški. Ugovor o zajmu za taj projekat, vredan 15 miliona evra, potpisan je između EBRD i Elektrokrajine u martu ove godine.

Druga faza će se odnositi na druge relevantne investicione projekte koji će biti određeni u još tri zemlje Zapadnog Balkana.

Aktivnosti će se sprovoditi u koordinaciji i dopunjavati sa naporima zainteresovanih strana predviđenim Akcionim planom zaštite životne sredine i socijalne politike (ESAP) za projekte.

Zainteresovane konsultantske firme mogu se obratiti za dodatne informacije:

Pola Alegrija (Paula Alegria)
zamenica šefa jedinice za tehničku saradnju
Evropska banka za obnovu i razvoj
One Exchange Square
London EC2A 2JN
Tel: + 44 20 7338 7589
E-mail: AlegriaP@ebrd.com

Javni konkurs za dodelu podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa-tregerica za višekratnu upotrebu

Foto-ilustracija: Pixabay

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, na osnovu Zakona o prestanku važenja Zakona o Fondu za zaštitu životne sredine, člana 4. Uredbe o visini i uslovima za dodelu podsticajnih sredstava, Pravilnika o usklađenim iznosima podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu, reciklažu i korišćenje određenih vrsta otpada, člana 54. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu i člana 2. stav 6. alineja 4. Pravilnika o načinu utvrđivanja i evidentiranja korisnika javnih sredstava i o uslovima i načinu za otvaranje i ukidanje podračuna kod Uprave za trezor („Službeni glasnik RS”, br. 113/13, 8/14 i 24/16), objavljuje

JAVNI KONKURS ZA DODELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Predmet konkursa je dodela podsticajnih sredstava za ponovnu upotrebu i iskorišćavanje otpada kao sekundarne sirovine ili za dobijanje energije i za proizvodnju kesa-tregerica za višekratnu upotrebu za 2017. godinu.

Za više informacija kliknite OVDE.

Konkurs za obnovu i investiciono održavanje obrazovnih ustanova u AP Vojvodini

Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice objavio je danas konkurs za finansiranje i sufinansiranje rekonstrukcije, adaptacije, sanacije i investiciono održavanje objekata ustanova osnovnog, srednjeg obrazovanja i vaspitanja, učeničkog standarda i predškolskih ustanova na teritoriji AP Vojvodine za 2017. godinu.

Konkurs je raspisan na ukupan iznos od 253.000.000,00 dinara (na nivou osnovnog obrazovanja i vaspitanja 122.520.000,00 dinara, na nivou srednjeg obrazovanja i vaspitanja 70.480.000,00 dinara, za ustanove učeničkog standarda 20.000.000,00 dinara i za predškolske ustanove 40.000.000,00 dinara).

Pravo učešća na konkursu imaju osnovne i srednje škole, ustanove učeničkog standarda na teritoriji AP Vojvodine čiji je osnivač Republika Srbija, AP Vojvodina i jedinica lokalne samouprave, kao i jedinice lokalne samouprave (isključivo za potrebe predškolskih ustanova) na teritoriji AP Vojvodine.

Konkursna dokumentacija može se preuzeti od 12.07.2017. godine na web-adresi Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, na www.puma.vojvodina.gov.rs. Konkurs je otvoren do 31.07.2017. godine, a rezultati će biti objavljeni na navedenoj web-adresi, po završetku konkursa.

Za više informacija, kliknite OVDE.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama 2017

Foto: biogas.org.rs

Obаveštаvаmo vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata za korišćenja biomase za proizvodnju toplotne energije u javnim ustanovama.

Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2017. godine.

Za više informacija, kliknite OVDE.

Javni Konkurs Za Dodelu Bespovratnih Podsticajnih Sredstava Za Sufinansiranje Realizacije Projekata Korišćenja Solarne Energije Za Pripremu Tople Potrošne Vode U Objektima Javne Namene 2017

Photo-ilustration: Pixabay

Obаveštаvаmo Vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata korišćenja solarne energije za pripremu tople potrošne vode u objektima javne namene.

Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2017. godine.

Za više informacija, kliknite OVDE.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima 2017

Foto-ilustracija: Pixabay

Obаveštаvаmo vаs dа je Pokrаjinski sekretаrijаt rаspisаo Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata primene solarne energije u zalivnim sistemima.

Rok za podnošenje prijave je 21. jul 2017.godine.

Za više informacija i neophodnu dokumentaciju, kliknite OVDE.