Konkurs za realizaciju projekata energetski održivih farmi

Srbija

psemr

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine AP Vojvodine raspisao je 5. avgusta 2015. godine Javni konkurs za dodelu bespovratnih podsticajnih sredstava za sufinansiranje realizacije projekata energetski održivih farmi.

Pravo učešća na konkurs imaju zemljoradničke zadruge, registrovana poljoprivredna gazdinstva, privredna društva i preduzetnici registrovani za uzgoj životinja sa sedištem na na teritoriji AP Vojvodine u cilju realizacije projekata energetski održivih farmi.

Sredstva se mogu iskoristiti za realizaciju projekata zagrevanja, hlađenja i ventilacije objekata na farmama životinja, korišćenjem obnovljivih izvora energije, sufinansiranjem nabavke i montaže novih postrojenja za sagorevanje biomase sa pratećim instalacijama ili rekonstrukcije/adaptacije postojećih sistema za grejanje koji proizvode toplotnu energiju iz fosilnih goriva, zatim za nabavku i montažu fotonaponskih solarnih panela sa pratećom opremom za atunomno generisanje i napajanje električnom energijom objekata farme, a da pri tome solarna elektrana nije priključena na sistem za distribuciju električne energije, kao i za kombinovanu nabavku i montažu postrojenja za sagorevanje biomase i solarnih panela.

Ukupan iznos opredeljenih sredstava iznosi 35 miliona dinara, a rok za prijavu na konkurs je 25. avgust 2015. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: psemr.vojvodina.gov.rs