Konkurs za podizanje novih ribnjaka

Vesti | Srbija

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo objavio je konkurs za dodelu sredstava za podizanje novih ribnjaka i rekonstrukciju postojećih na teritoriji AP Vojvodine za 2018. godinu.

Cilj konkursa je unapređenje načina korišćenja neobradivog poljoprivrednog zemljišta u cilju unapređenja ribarstva na teritorji AP Vojvodine. Bespovratna sredstva se dodeljuju za podizanje novih i rekonstrukciju postojećih na površini ne manjoj od jednog hektara i ne većoj od 50 hektara. Pod objektima, u smislu konkursa, podrazumevaju se isključivo objekti za proizvodnju ribe – rastilišta, mladičnjaci, tovilišta, zimovnici, izlovni i obodni kanali.

Ukupan iznos propisanih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000 dinara. Maksimalna podrška iznosi do 50 odsto od ukupne vrednosti zemljanih radova na ribnjačkim objektima, a najviše do 5.000.000 dinara ukupne projektovane vrednosti zemljanih radova, bez PDV-a po korisniku, a ostalih 50 odsto obezbeđuje korisnik sredstava. Iznos sredstava za podršku rekonstrukcije ribnjaka ne može biti veći od 500.000 dinara po hektaru, a podrška podizanju novih ribnjaka ne može biti veća od 800.000 dinara po hektaru.

Pravo na podsticaje ostvaruju pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu. Pravno lice može biti privredno društvo i zemljoradnička zadruga. Privredno društvo može ostvariti pravo na podsticaje ako je razvrstano u mikro i malo pravno lice, u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 15. septembrom ove godine.

Milisav Pajević