Konkurs u oblasti otvorenih podataka

Vesti | Srbija

 

Foto: Ujedinjene nacije za razvoj (UNDP)

Foto: Ujedinjene nacije za razvoj (UNDP)

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), u partnerstvu sa Kancelarijom za informacione tehnologije i elektronsku upravu, poziva zainteresovane organizacije civilnog društva, medije i državne visokoškolske ustanove da se prijave na Konkurs u oblasti otvorenih podataka.

Konkurs se sprovodi u okviru projekta „Otvoreni podaci – otvorene mogućnosti“, koji podržava Svetska banka, Fond za dobru upravu Ujedinjenog kraljevstva (GGF) i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Cilj konkursa je doprinos izgradnji ekosistema otvorenih podataka u Srbiji, kroz podsticanje korišćenja otvorenih podataka javnih institucija, promociju različitih primena i koristi otvorenih podataka, kao i izgradnju kapaciteta različitih ciljnih grupa za obradu i kreativnu upotrebu otvorenih podataka.

Konkurs predviđa podršku projektima koji bi doprineli jednoj od tri različite oblasti: 1) Ponovna upotreba otvorenih podataka; 2) Izgradnja zajednice i promocija i 3) Izgradnja kapaciteta za upotrebu otvorenih podataka (obuke).

Krajnji rok za dostavu prijava je 30. septembar ove godine, do ponoći, a prijave se podnose elektronski na adresu grants.rs@undp.org.

Za pitanja vezana za proceduru prijavljivanja na konkurs zainteresovani se mogu obratiti isključivo elektronskim putem na grants.rs@undp.org do 28. septembra ove godine, do 17 časova.

Milisav Pajević