Konferencija o niskokarbonskom turizmu u Crnoj Gori

Turizam | Region

konf cdm.me

U petak 9. septembra 2015. godine u Miločeru počela je Međunarodna konferencija o niskokarbonskom turizmu koja će trajati dva dana.

Generalni direktor Direktorata za turistički razvoj i standarde gospođa Olivera Brajović izjavila je da Crna Gora mora razviti regulatorni okvir koji uvodi stroge zahteve i standarde za smanjenje emisije ugljen dioksida u prostorne planove i projekte za razvoj turizma. Kako je istakla, principi održivog niskokarbonskog turizma doneseni su u cilju očuvanja kulturnog integriteta, poštovanja osnovnih ekoloških principa, zaštite biodiverziteta, a potrebno je i uvođenje aktivnosti u cilju smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, ali i prilagođavanje turističke privrede na nove klimatske uslove uz primenu novih tehnologija za poboljšanje energetske efikasnosti.

Predstavnik UNDP-a u Crnoj Gori gospođa Fiona Mekluni istakla je da Crna Gora u saradnji sa UNDP razvija niskokarbonski turizam kako bi se smanjila emisija gasova sa efektom staklene bašte.

Direktor Centra za održivi razvoj UNDP-a gospođa Jelena Janjušević dodala je da niskokarbonski turizam doprinosi ekonomskom razvoju, ali i održivom razvoju Crne Gore.

Konferenciju o niskokarbonskom turizmu organizuju Ministarstvo održivog razvoja i turizma Crne Gore i Centar za održivi razvoj UNDP-a. Organizuje se u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma“ koji finansira Globalni fond za zaštitu životne sredine, a realizuje ga Centar za održivi razvoj UNDP-a u saradnji sa Ministarstvom održivog razvoja i turizma Crne Gore.

Sandra Jovićević

foto: mrt.gov.me