Konferencija o klimatskim promenama u Varšavi u znaku novog sporazuma

Konferencija o klimatskim promenama u VaršaviNa dvonedeljnoj konferenciji o klimatskim promenama u Varšavi koja je završena u nedelju, 24. novembra, doneta je odluka da se sastavi novi Sporazum o smanjenju emisije štetnih gasova. Ovaj sporazum, koji bi trebalo da bude postignut krajem 2015. godine na konferenciji u Parizu, treba da bude nastavak Protokola iz Kjota.

Prema dogovoru, svaka zemlja će u prvom kvartalu 2015. godine objaviti mere koje će preduzeti kako bi se smanjilo globalno zagrevanje. Ove mere će biti dostupne i drugim zemljama za komentar i sugestiju, a kada se konačno usklade biće integrisane u nacionalne strategije do 2020. godine.

Na konferenciji je odlučeno da razvijene zemlje daju finansijsku pomoć nerazvijenim zemljama, a očekuje se da će to podstaći i donacije drugih zemalja čime bi se prikupila očekivana potrebna suma od 100 milijardi dolara za novi „zeleni fond“ do 2020. godine.

Naredne godine, Konferencija o klimatskim promenama će biti održana u Peruu, a očekuje se da se do tada definišu glavne tačke novog Ugovora o smanjenju emisije štetnih gasova. Opšte je poznato da se koncentracija CO2 u vazduhu svakodnevno povećava usled sagorevanja fosilnih goriva i krčenja šuma zbog čega dolazi do globalnog zagrevanja time i klimatskih promena koje dovode do neočekivanih vremenskih uslova. Otuda je eksploatacija obnovljivih izvora energije značajna u očuvanju životne sredine, kao prevencija štetnih posledica po okolinu i alternativa tradicionalnoj „prljavoj“ energetici.