Konferencija Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnoj nauci i tehnologiji u Beču

Vesti | Region

Ministarka nauke Crne Gore, dr Sanja Damjanović, učestvuje na Ministarskoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju o nuklearnoj nauci i tehnologiji: “Odgovor na tekuće i buduće razvojne izazove” koja se održava u Beču danas, 28. i sutra 29. novembra.

U sklopu plenarnog zasedanja, ministarka nauke se obratila delegatima Konferencije iz zemalja članica IAEA, kojima je, u svome Statement-u predstavila sistem nauke i istraživanja u Crnoj Gori sa fokusom na aktuelne tekuće i razvojne projekte koje realizuje Ministarstvo nauke, a posebno regionalni projekat Inicijative za uspostavljanje Međunarodnog instituta za održive tehnologije Jugoistočne Evrope (SEEIIST) čiji je 4. sastanak Upravnog odbora održan 27. novembra upravo u sedištu IAEA u Beču.

Značajno mesto u obraćanju ministarke nauke, zauzela je i saradnja Crne Gore sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju, kako u delu tehničke saradnje i realizacije projekata u okviru kojih se nabavlja vredna oprema, između ostalog i za zdravstveni sistem Crne Gore, tako i u delu nuklearnih nauka i aplikacija kroz čije naučne i istraživačke projekte, institucije iz Crne Gore ostvaruju saradnju sa drugim renomiranim istraživačkim institucijama iz zemalja članica IAEA.

Podsetimo, Ministarska konferencija IAEA predstavlja forum na kome učestvuje preko 1000 registrovanih učesnika a statement-e u plenarnom delu Konferencije dali su šefovi delegacija 64 zemlje, među kojima i Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske, Kanade, Republike Austrije, Republike Francuske, Švajcarske, SR Nemačke i drugih. Konferencija je praćena i panelima, kao i postavkama upravo modernizovanih istraživačkih laboratorija IAEA u Sajberzdorfu i Monaku. Planirano je i usvajanje Ministarske deklaracije.

Milisav Pajević