Konačno portal „Monitoring radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji“

Vesti | Srbija

radioNa internet adresi http://monradrs.srbatom.gov.rs objavljen je portal „Monitoring radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji“ (MONRADRS). Portal pruža uvid namenjen javnosti o aktivnostima monitoringa radioaktivnosti životne sredine u Republici Srbiji. Na portalu se mogu pronaći informacije o merenju radioaktivnosti u zemljištu, hrani, vodi, padavinama i vazduhu. Vaše komentare, sugestije i primedbe možete dostaviti na sledeću adresu e-pošte: webmaster@srbatom.gov.rs

Vesna Vukajlović