Konačne cene manje u proseku za 4,5 odsto

Region

indexU skladu sa Zakonom o energetici i Opštim uslovima za snabdevanje električnom energijom EPCG je, u svojstvu snabdevača krajnjih kupaca, utvrdila i na svom sajtu (www.epcg.com) objavila cene električne energije po kojima će snabdevati distributivne kupce počev od 01. januara 2017. godine.

Shodno Zakonu, cena električne energije za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava je ograničena za period od 2017. do 2019. godine, dok se cena energije za ostale kupce formira slobodno shodno uslovima na tržištu. Podsećamo, Regulatorna agencija za energetiku je 05.12.2016. godine utvrdila regulatorne prihode i cene mrežnih operatora kao i iznos naknade za operatora tržišta električne energije.

Kada se, shodno Zakonu, na novoutvrđene cene aktivne energije dodaju cene mrežnih operatora i naknade, dobija se ukupna cena energije i usluga koju plaćaju  krajnji kupci, a pregled trenutno važećih novih ukupnih cena prema krajnjim kupcima bez PDV-a je sledeća:

Konačna cena (električna energija, mrežne usluge i naknade) za domaćinstva i male kupce koji ne pripadaju kategoriji domaćinstva, umesto dosadašnjih 8,37 €c/kWh iznosi 7,97 €c/kWh što predstavlja umanjenje od 4,74 odsto. Za domaćinstva sa jednotarifnim merenjem cena je umanjena za 7,61 odsto.

Za ostale distributivne kupce navedenim odlukama, u zavisnosti od naponskog nivoa, utvrđena je konačna cena i to za 35kV potošača iznosi 5,1 €c/kWh i niža je 5,52 odsto a za potošača na 10kV cena je umanjena za 3,31 odsto.

Dakle, konačne, nove cene za distibutivne kupce, koje obuhvataju cenu električne energije, mrežnih usluga i naknada, u proseku su umanjene za 4,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu.

Shodno novom Zakonu o energetici, dosadašnji javni snabdevač, EPCG, od 01. januara 2017. godine postaje tržišni. U tom smislu, snabdevaču se više ne odobrava regulatorni prihod, a samim tim neće se obračunavati ni naknada za snabdevanje, tako da na računima krajnjih kupaca neće biti ove stavke.

Pored toga, saglasno novim metodologijama naknade za angažovani prenosni i distributivni kapacitet se objedinjuju i prikazuju jednom stavkom. Isto važi i za gubitke u prenosnom i distributivnom sistemu gde umesto dve stavke na računima krajnjih kupaca postoji jedinstvena stavka „gubici u sistemu“.

U prethodnom periodu nije uključena naknada za obnovljive izvore energije (OIE), jer za 2017. godinu ista još nije utvrđena od strane nadležnog ministarstva. Napominjemo, da se u snabdevanju sada po prvi put spominje mali kupac koji ne pripadaju kategoriji domaćinstava a njegova definicija je data u članu 196 stav 4 Zakona o energetici.

Izvor: epcg.com

V.V.