Komunalno preduzeće Tivat sakupilo i recikliralo 400 kubika kabastog otpada

Vesti | Region

Foto – ilustracija: Pixabay

Komunalno preduzeće Tivat tokom prošle godine je u tom gradu sakupilo ukupno 8.268 tona čvrstog komunalnog otpada, što je 3,36 odsto više nego 2016.

Kroz proces selektivnog odlaganja reciklabilnih vrsta optada sakupljeno je 273,4 tone kartona i papira, te 23,78 tona plastike i PET ambalaže, odnosno 0,50 tona starih automobilsih guma i oko 320 kilograma aluminjumskih limenki.

Procenat porasta sakupljenih količina reciklabilnog otpada kreće se od 1,82 odsto kod papira i kartona do čak 66,67 odsto kod starih guma.

Od ukupno prikupljenih količina otpada, oko 3,4 odsto odnosno 295,6 tona predato je drugim sakupljačima koji su taj otpad uputili na dalju reciklažu.

Uz ovo, iz komunalnog otpada sakupljenog u Tivtu još oko četiri posto reciklabilnog materijala izdvojeno je u procesu sekundarne selekcije na pretovarnoj stanici Komunalnog preduzeća u Kotoru koje nakon sekundarne selekcije, preostali otpad iz dva grada odvozi na sanitarnu deponiju Možura.

Shodno tome, ukupno je lani oko 630 tona otpada iz Tivta reciklirano. Tome se mogu dodati i 432 tone (1.441 kubik) zelenog otpada koji je lani sakupljen u Tivtu i predat na dalju preradu kompostani Komunalnog preduzeća u Kotoru gde je ovaj biološki otpad pretvoren u kompost za sadnju bilja i održavanje javnih zelenih površina.

Inače, u Tivtu sakupljeno ukupno 11.007 kubika zelenog otpada iz bašti i parkova, a osim dela koji je prerađen u kompostani u Kavču, ostatak je odložen na namensku deponiju Grabovac.

Komunalno je tokom 2017. sakupilo i 400 kubika kabastog otpada, od čega je gotovo sve opet iskorišćeno i to od strane samih radnika JKP kao nameštaj, toplotna izolacija ili ogrev. Inače, Komunalno Tivat odvozi otpad od ukupno 7.938 korisnika iz kategorije domaćinstava i 573 iz kategorije pravnih lica, od čega su 62 ugovora sa firmama sezonskog karaktera.

Milisav Pajević

Izvor: VIJESTI/ Siniša Luković