Kompostabilne kese uskoro i na našem tržištu

Foto-ilustracija: Pixabay

Privredna komora Srbije dostavila je Ministarstvu zaštite životne sredine „Nacrt pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti“ koji predviđa da se na tržištu Srbije prvi put pojave kompostabilne kese od biopolimera.

Dokument je donet sa ciljem da se tačno regulišu tehničke karakteristike i svojstva koja mora plastična kesa da ima kako bismo izbegli svako nerazumevanje i što bolje zaštitili životnu sredinu, proizvođače, zdravlje i bezbednost stanovništva pogotovo kada je u pitanju pakovanje hrane, ističe Dragan Stevanović, sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku industriju i industriju nemetala PKS. Pravilnik se odnosi na domaću proizvodnju, ali i na kese iz uvoza.

„Značajno je da se ovim pravilnikom prvi put donose tehnički uslovi za stavljanje kesa u promet od biopolimera, takozvanih kompostabilnih kesa“, naveo je Stevanović.

Jasno je definisano od čega je napravljena kesa i šta može da piše na njoj, kako ne bi dolazilo do zabune u tumačenju da li je kesa biorazgradiva ili ne, što je bio slučaj proteklih meseci. Postoje tri vrste kesa po debljini, do 15 mikrona, od 15 do 50, i preko 50 mikrona.

Kada je reč o materijalima od kojih se mogu praviti, doneti su tehnički uslovi za kese od čistog polietilena, za kese od novih biosirovina i one sa dodatkom oksorazgradivih aditiva, a koje su i ranije bile definisane starim pravilnikom.

U februaru će biti održana javna rasprava o predloženom „Nacrtu pravilnika o tehničkim i drugim zahtevima za plastične kese za nošenje i o ocenjivanju usaglašenosti“. U pripremi pravilnika učestvovao je i gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine.

Izvor: Privredna komora Srbije