Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan

Vesti | Srbija

 

Foto: JVP „Vode Vojvodine”

U okviru projekta „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja-Bezdan (BABECA)“, koji se realizuje kroz INTERREG IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija, u Novom Sadu je održan okrugli sto na temu vodoprivrede.

Partneri na ovom projektu su JVP „Vode Vojvodine”, Fond „Evropski poslovi” AP Vojvodine i Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja iz Mađarske, a vrednost radova je oko 8.700.000 evra.

Cilj okruglog stola bio je predstavljanje glavnih projektnih aktivnosti koje doprinose poboljšanju protoka vode u kanalu Baja-Bezdan, unapređenju prekograničnih sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika od poplava.

Skup je otvorila Ivana Đurica, pomoćnica direktora Fonda „Evropski poslovi“ AP Vojvodine, a prisutne su pozdravili Milan Mandić, zamenik direktora za tehnička pitanja Direkcije za vodoprivredu Donjeg Podunavlja i Stevan Ilinčić, pomoćnik direktora JVP „Vode Vojvodine”.

Pored partnerskih institucija, okruglom stolu su prisustvovale i kolege iz Pokrajinske vlade, pokrajinskih institucija, fakulteta, kao i predstavnici opština i drugih institucija iz oblasti upravljanja vodama.

Delovi kanala „Baja-Bezdan“, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava, a tokom godina kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom.

Projektom BABECA urediće se kanal Baja-Bezdan (mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala.

Kada radovi budu završeni povećaće se nivo zaštite od poplava, stvoriće se uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja-Bezdan i obezbediti puna operativna funkcija kanala, kao i solidna osnova za dalji razvoj sistema. Ove aktivnosti će imati i pozitivan uticaj na ekonomiju i turizam, naročito nautički.

Implementacija projekta je počela 2017, a planirano je da sve bude gotovo do 2020. godine.

Milisav Pajević