Kompanija „Torex co“ podnela zahtev za dozvolu za skladištenje opasnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije izdalo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje dozvole za skladištenje opasnog otpada (akumulatora i olovnih baterija sa isteklim rokom trajanja, odnosno otpadnih akumulatora/olovnih baterija) od strane preduzeća „Torex co“ iz Beograda.

Kako je saopšteno, aktivnosti koje pomenuti operater preduzima odnose se na skladištenje opasnog otpada (akumulatora i olovnih baterija sa isteklim rokom trajanja, odnosno otpadnih akumulatora/olovnih baterija) u hali postojećeg objekta koji se nalazi na Paliluli u Beogradu.

Uvid u podnetu dokumentaciju može se izvršiti u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje mišljenja i predloga je 31. mart 2016. godine.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs