Kompanija „Petro mont“ se okreće energiji sunca

Srbija | Solarna

petrosolar_klupe_130716

Kompanija „Petro mont“ iz Novog Sada razvila je grupu inteligentnih i energetski nezavisnih Petro SOLAR proizvoda – pametna autobuska stajališta, pametne klupe i totemi koji se napajaju solarnom energijom.

Osnova PetroSOLAR proizvoda je totem koji sadrži solarni panel, pripadajuću instalaciju i dodatne elemente, sa osnovnom namenom da korisnicima obezbedi besplatno punjenje mobilnih uređaja, a opciono Wi-Fi signal kao i pružanje reklamno-turističkih informacija o lokaciji gde se nalaze ili atrakcijama u blizini. PetroSOLAR klupe su nadogradnja totema mestima za sedenje koje su konstrukcijski povezane sa totemom, dok PetroSOLAR autobuska stajališta za osnovu imaju PetroSOLAR totem oko koga se konstrukcijski integrišu elementi koji sačinjavaju autobusko stajalište.

Kompletan razvoj PetroSOLAR proizvoda izveo je tim domaćih inženjera kompanije „Petro mont“, na čelu sa autorom projekta gospodinom Jošanov Lazarom.

Gospodin Jošanov je u intervjuu za portal eKapija izjavio da bočni i zadnji elementi mogu biti izvedeni od više različitih vrsta materijala ili kao reklamni panoi sa integrisanom rasvetom, roto sistemima za reklame, a u zavisnosti od mesta lokacije i broja putnika, s obzirom na modularni sistem, stajališta mogu da budu jednostavno uvećana ili smanjena kako bi prihvatila odgovarajući broj putnika. Autobuska stajališta su u mogućnosti da budu umrežena u jedinstvenom gradskom BUS STOP sistemu, koji može da prati i pruža obaveštenja o autobuskim linijama, očekivanim vremenima dolaska autobusa, a kao opcija postoji i mogućnost instaliranja kinetičkih podnih ploča. Ove ploče generišu električnu energiju koju proizvode koraci pešaka koji prolaze. Energija se potom skladišti u baterije da bi se koristila za samoosvetljenje stajališta i napajanje punjača za mobilne, WiFi rutere, istakao je gospodin Jošanov.

Trenutno su napravljeni samo fabrički modeli za testiranje, ali se očekuje da proizvodnja započne uskoro.

izvor: ekapija.com

Sandra Jovićević