Kompanija „NIS“ proizvodi energiju iz otpadnog gasa

Srbija

nis gazprom neftProšle nedelje „Naftna industrija Srbije“ započela je pretvaranje otpadnog gasa u energiju u okviru tri kogeneraciona postrojenja od kojih se dva nalaze na naftnom polju „Velebit“, a jedno na teritoriji opštine Kikinda.

Predviđa se da će se godišnje proizvoditi oko 22900MWh električne energije i oko 25600MWh toplotne energije. Vrednost ove investicije je 3,7 miliona evra, a oprema je nemačkog i američkog porekla.

Kogeneracioni moduli pretvaraju otpadni gas u električnu i toplotnu energiju što će kompaniji „NIS“ doneti uštedu od oko 40 procenata u okviru nabavke energenata. Ovako dobijena električna energija će se isporučivati domaćem tržištu, dok će se toplotna energija koristiti za potrebe naftnih kolektora i bušotina ove kompanije.

Inače, prvi kogeneracioni modul „NIS“-a pušten je u rad jula 2013. godine na teritoriji opštine Veliko Gradište, čime je ova kompanija pokrenula program efikasnog korišćenja gasnih resursa. Ovim programom bi trebalo da se smanji štetni uticaj gasova na atmosferu, navode iz „NIS“-a.

U planu je pokretanje još 4 ovakva postrojenja do kraja 2014. godine, a njihova vrednost bi trebalo da bude oko 10 miliona evra.

Nenad Pavlović, direktor Direkcije za podršku investicionih projekata bloka „Energetika“ „NIS“, izjavio je da će ovakva kogeneraciona postrojenja doprineti razvitku tehnologije za proizvodnju električne energije za potrebe domaćeg tržišta, nakon liberalizacije tržišta koja se očekuje u januaru 2015. godine.

Inače, u toku sledeće godine očekuje se da će biti prerađeno više od 16 miliona kubnih metara gasa u okviru kogeneracionih modula, od toga 35% bi trebalo da se preradi na kolektorima „Velebit“ i „Kikinda gornje“.

S.J.