Kompanija „Jugo-Impex E.E.R“ podnela zahtev za skladištenje elektronskog i električnog otpada

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije saopštilo je da je kompanija „Jugo-Impex E.E.R“ iz Niša podnela Zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta Skladištenje električnog i elektronskog otpada i neopasnih komponenti nastalih upravljanjem električnim i elektronskim otpadom na katastarskoj parceli na Paliluli u Beogradu.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprirede i zaštite životne sredine ili na internet sajtu resornog ministarstva. Primedbe i sugestije mogu se dostaviti u roku od 10 dana od objavljivanja obaveštenja.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto: rtv.rs