Kompanija „Farmakom“ mora da spreči dalje izlivanje jalovišta u Stolicama

Srbija

‚antic tanjug.rs

Ministar rudarstva i energetike gospodin Aleksandar Antić izjavio je da je kompanija „Farmakom“ u obavezi da spreči dalje izlivanje jalovišta i da otkloni sve posledice, a ako nije u stanju to da uradi trebalo bi da vrati imovinu kupljenu u procesu privatizacije.

Gospodin Antić je istakao i da je Vlada Republike Srbije u saradnji sa RTB „Bor“ napravila određene brane, ali da je to samo kratkotrajno rešenje. On je dodao i da su do sada preduzeti svi pravni koraci protiv kompanije „Farmakom“ koja bi trebalo da reši nastali problem na njihovom vlasništvu.

Podsetimo, nakon majskih poplava 2014. godine i formiranja klizišta pukle su tri brane u opštini Loznica i jalovina iz nekadašnjeg rudnika istekla je i ulila se u reku Korenita. Krajem maja iste godine uspešno je zaustavljeno dalje izlivanje jalovine, ali je do ponovnog izlivanja došlo već u julu 2014. godine.

Poslednje izlivanje jalovine iz nekadašnjeg rudnika u Stolicama dogodilo se krajem septembra 2014. godine, kada je analizom uzoraka sa četiri bazne stanice potvrđeno prisustvo olova, kadmijuma, gvožđa, cinka, bakra, žive, antimona, arsena i mangana u Drini.

Nakon toga, sredinom oktobra 2014. godine Agencija za zaštitu životne sredine Republike Srbije objavila je rezultate analiza vode iz reke Drine koji su potvrdili prisustvo teških metala u ovoj reci.

Prva faza sanacije jalovišta u Stolicama počela je 5. novembra 2014. godine, a druga faza će podrazumevati projektovanje, izradu kompletne tehničke dokumentacije, kao i izvođenje radova. U planu je da kompletna sanacija jalovišta bude završena sredinom 2015. godine.

Sandra Jovićević

foto: kanal9tv.com