Kompanija EKO-21 podnela zahtev za izdavanje rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpadaa

Srbija | Upravljanje otpadom

ministarstvo-poljoprivrede rtv.rs

Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije objavilo je obaveštenje o prijemu zahteva za izdavanje Rešenja o izdavanju dozvole za tretman opasnog otpada u mobilnom postrojenju na teritoriji Republike Srbije, a koji je podnelo privredno društvo EKO -21 iz Alibunara.

Kako je navedeno u saopštenju, zahtev se odnosi na dekontaminaciju ambalažnog otpada i drugog otpada od plastike, stakla i metala, odvajanje delova koji se mogu reciklirati nakon dekontaminacije, zatim na reciklažu/destilaciju kontaminiranih organskih rastvarača, evaporaciju, mlevenje plastične i kartonske ambalaže i presovanje ambalažnog otpada u cilju smanjenja zapremine i pripreme za transport.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u podnetu dokumentaciju u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, a rok za dostavljanje mišljenja je 15 dana od objavljivanja oglasa.

Više informacija možete pogledati na sledećem linku.

Sandra Jovićević

foto:rtv.rs