Koliko stabala i divljači godišnje nestane u Srbiji?

Vesti | Srbija | Održivi razvoj

Republički zavod za statistiku je objavio podatke iz oblasti šumarstva i lovne privrede u sklopu biltena „Šumarstvo u Republici Srbiji, 2018“.

Foto-ilustracija: Pixabay

Povećanje površina pod šumom od 1. januara 2015. godine do 31. decembra 2017. godine, prema nalazima zavoda, iznosilo je 13.570 hektara, dok je smanjenje površina pod šumom u istom periodu 13.076 hektara.

Smanjenje se pripisuje različitim faktorima i akterima. Usled čiste seče kao redovnog načina gazdovanja šumama nestalo je 2.773 hektara pod drvećem. U požarima je stradalo 157 hektara. Iskrčeno je ukupno 62 hektara bez obzira na to da li su lica za krčenje imala dozvolu nadležnog organa. Insekti, vetar i druge nepogode su prouzrokovali nestanak 1.528 hektara površine ozelenjene stablima.

Udeo u smanjenju su imale i ispravke na osnovu novog premera – 4132 hektara, kao i srešivanje imovinsko-pravnih odnosa – 4.424 hektara.

Na kraju 2017. godine, šumama je bilo prekriveno 2.237.511 hektara teritorije Srbije.

Stručnjaci su izračunali da je u 2018. godini posečeno 132.669 kubnih metara drveta, a 24.685 kubnih metara nalazi se u kategoriji „šteta od čoveka“. Bespravnoj seči se pripisuje nestanak 22.833 kubnih metara drveta. Veći deo je izvezen iz šume – 22.570 kubnih metara, a 263 kubnih metara je ostalo u šumi.

Foto-ilustracija: Pixabay

U 2017. godini, broj većine divljači je viši u odnosu na 2013. godinu. Pad je zabeležen kod zečeva, kuna belica, poljskih jarebica i jastreba kokošara.

Kada je reč o trajno zaštićenim vrstama, porastao je broj medveda, riseva, velikih tetreba, vidri, jarebica kamenjarki, leštarki i bekasina. Populacija dabra, stepskog tvora, hermelina i lasice je opala.

Srpski lovci su 2017. godine ulovili 176 vukova, više od 16.000 lisica i više od 11.000 divljih svinja, kao i 14 divokoza, 47 muflona, 666 divljih mačaka i 941 jelena. Tokom iste godine, ulovljeno je 141 hiljada fazana, gotovo 32 hiljade prepelica, 13,6 hiljada divljih pataka, 26 hiljada zečeva i 10,5 hiljada srna.

U Srbiji je te godine bilo registrovano 314 lovišta dok je lovaca bilo više od 77 hiljada.

Jelena Kozbašić