Koliko dugo traje izdavanje građevinske dozvole za mini hidroelektranu?

Svet

EP: Članom 136. Stav 3. aktuelnog Zakona o planiranju i izgradnji propisano je da se građevinska dozvola izdaje u roku od 8 dana od dana podnošenja urednog zahteva.

Preporučujemo da pročitate tekst „Kako do građevinske dozvole za izgradnju male hidroelektrane“.