Koji je najuspešniji projekat revitalizacije vodenih staništa u Mađarskoj?

Predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine na čelu sa Aleksandrom Andrićem, zamenikom pokrajinskog sekretara, prisustvovali su na radnom sastanku u Direkciji Nacionalnog parka „Kiškunšag“ u Mađarskoj, organizovanog u okviru projekta „Očuvanje ključnih životinjskih vrsta Panonskih stepa u pograničnom području Mađarske i Srbije“, koji se sprovodi preko Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija.

Foto: Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine

Sastanak je održan u cilju da se sa predstavnicima Direkcije Nacionalnog parka „Kiškunšag“ – prekograničnog patnera na projektu – obave razgovori u vezi već sprovedenih projektnih aktivnosti i postignutih rezultata, kao i da se definišu naredni koraci u realizaciji projekta.

Istom prilikom je organizovana poseta lokaliteta u Nacionalnom parku pod nazivom Rezervat biosfere „Kolon jezero“, na kojem je sproveden jedan od najuspešnijih projekata revitalizacije vodenih staništa u Mađarskoj.

Razmotrena je ideja da se u cilju razvoja eko-turističkih sadržaja ovog područja, kao nastavak saradnje, te aktivnosti realizuju u okviru novog prekograničnog projekta kojim bi Pokrajinski sekretarijat i Nacionalni park mogli da apliciraju prilikom sledećeg poziva Interreg-IPA CBC programa Mađarska-Srbija.

Projekat PANNONSTEPPES ima za cilj da se realizaciom raznih zajedničkih aktivnosti projektnih partnera iz Mađarske i Srbije očuvaju dve ključne životinjske vrste, i to kroz očuvanje njihovih staništa, panonskih stepa što će značajno doprineti obezbeđivanju boljeg statusa zaštite još preostalih fragmenata panonskih stepa o obe zemlje.

U fokusu projektnih aktivnosti u Srbiji je očuvanje populacije velike droplje (Otis tarda), unutar Specijalnog rezervata prirode „Pašnjaci velike droplje“, dok se u Mađarskoj pažnja posvećuje unapređenju staništa stepske šarke (Vipera ursinii rakosiensis) unutar Nacionalnog parka „Kiškunšag“.

Milisav Pajević