Koje mesto zauzima Crna Gora prema nivou zaštite životne sredine?

Crna Gora je zauzela 74. mesto na listi zemalja sveta prema nivou zaštite životne sredine, pokazuje Indeks zaštite životne sredine (Environmental Performance Index EPI). Ovaj sistem rangiranja razvili su univerziteti Jejl i Kolumbija u saradnji sa Svetskim ekonomskim forumom, koji ima za cilj da meri ekološku i ekosistemsku vitalnost svake države.

Foto-ilustracija: Unsplash (Steph Smith)

Ovogodišnji rezultati pokazuju da se Crna Gora, kao ekološka država po ustavu, ne nalazi na zavidnom putu. Samo pre četri (4) godine nalazila se na 47 mestu, što je i tada bilo obeshrabrujuće.

Danas, ispred nje, imamo Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Albaniju, što nije bio slučaj prethodnih godina. Na ovoj listi Crna Gora je na čak 74. mestu, dok je Slovenija na 18. Hrvatska na 34. mestu, Srbija na 45. i Albanija na 62. mestu.

Prvo mesto ekološke države zauzela je Danska, zatim Luksemburg, dok se na trećem mestu našla Švajcarska.

EPI pruža pregled u globalno i pojednično stanje svake zemlje, na polju zaštite životne sredine. Kao takav, služi kao odličan podsticaj za rešavanje prisutnih problema u određenoj zemlji.

Ovaj indeks se koristi 15 godina, naročito u merenju postizanja Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija i ispunjavanja obaveza međunarodnih sporazuma u oblasti klimatskih promena. Indeks meri ekološku i ekosistemsku vitalnost svake države, i to uticajima na zdravlje čoveka. Tako, obrađuju se podaci koji se odnose na kvalitet, odnosno zagađenje vazduha, dostupnost i kvalitet vode, izloženost rizicima od uticaja na zdravlje.

Uključeni su i podaci uticaja poljoprivrede, biodiverziteta i staništa, klimatskih promena, šuma, ribarstva, vodenih resursa i tretman otpadnih voda.

Sveukupni rezultati pokazuju da treba razviti bolje aktivnosti na svim poljima, kako bi se Crnoj Gori vratio eptitet ekološke države.

 CZIP