Kogenerativno postrojenje na biomasu iz zasada brzorastućeg drveća biće izgrađeno u Feričancima

Region

------ 2 color slbarPreduzeće “Solarni projekti d.o.o.” iz Osijeka, specijalizovano za razvoj projekata u domenu obnovljih izvora energije kupilo je građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Dračica 1 u Feričancima na kome će graditi kogenerativno postrojenje na šumsku biomasu za proizvodnju električne i toplotne energije.

Vrednost investicije procenjena je na oko 160 hiljada evra. Izgradnjom objekta otvoriće se prostor za zapošljavanje 10 radnika.

Osim kogenerativnog postrojenja, preduzeće “Solarni projekti d.o.o.” izgradiće i trafostanicu u čiju izgradnju će uložiti oko 100 hiljada evra, na zadovoljstvo opštine koja u skorašnjoj budućnosti nije u mogućnosti da investira u izgradnju trafostanice.

Planovi ovog preduzeća su da zakupe obližnje državno zemljište na kome će zasadili brzorastuće drveće s namerom da ga kao sirovinu koriste za biomasu za vlastitu proizvodnju i za prodaju.

Foto: Snježana Fridl