Ko u Srbiji poseduje Sistem upravljanja energijom ISO 50001

Energetska efikasnost

iso-50001-energy-managementU Srbiji postoji tek nekoliko organizacija koje su uspešno ostvarile sertifikaciju Sistema menadžmenta energijom u skladu sa međunarodnim standardom ISO 50001, koji je u potpunosti integrisan sa postojećim sistemom menadžmenta, kvalitetom, zaštitom životne sredine, bezbednošću i zdravljem na radu, a među prvim sertifikovanim preduzećima su: JP „Transnafta“ Pančevo, „Energotehnika – Južna Bačka d.o.o.“ Novi Sad, „Elektrovat d.o.o.“ Čačak i Beograd.

Delatnost javnog preduzeća „Transnafta“ je transport nafte naftovodom na trasi od Dunava na granici sa Republikom Hrvatskom do Pančeva, u ukupnoj dužini od 154,4 km. Obim sertifikacije ovog javnog preduzeća je transport nafte naftovodima, a sertifikat ISO 50001:2011 traje zahvaljujući kontinuiranom funkcionisanju Sistema menadžmenta organizacije i dodeljen je prošle godine od strane konsultantske kuće „Victoria Consulting“ iz Beograda na period od 3 godine.

Preduzeće za proizvodnju, projektovanje, merenje u elektrotehnici i promet „Elektrovat d.o.o.“ poseduje sertifikat ISO 50001:2012 od prošlog meseca, izdat na period važenja od 3 godine od strane društva za sertifikaciju i nadzor sistema kvaliteta „JUQS“ iz Beograda u obimu sertifikacije – proizvodnja opreme za TV studija, proizvodnja scenske mehanike za pozorišta, proizvodnja elektro razvodnih ormana, proizvodnja srednje naponskih postrojenja, proizvodnja električne energije, projektovanje i zastupanje stranih firmi, merenje, inženjering i izvođenje radova u oblasti jake i slabe struje.

Privatno preduzeće „Energotehnika – Južna Bačka d.o.o.“ realizuje projekte iz oblasti termoenegetike, nafte i gasa, a sistem menadžmenta energijom je razvilo uz pomoć konsultantske kuće „Ving inženjering i konsalting“ iz Novog Sada. Sertifikat ISO 50001:2011 ovom preduzeću izdat je 27. decembra prošle godine, a ovog meseca im je dodeljen od strane međunarodne sertifikacione kuće „Certop“, sa predstavništvom u Kanjiži, na period važenja od 3 godine, a za područje primene proizvodnje, izgradnje i održavanja energetskih objekata i trgovinu na veliko.

Standard ISO 50001 je najznačajni standard za upravljanje energijom, primenjiv je za sve vrste organizacija koje uspostave i primenjuju sistem prema standardu, nezavisno od njihove delatnosti i veličine, a može se zatražiti od nezavisne sertifikacione kuće. ISO 50001 omogućava organizacijama povećanje energetske efikasnosti, smanjenje troškova i umanjenje negativnog uticaja na životnu sredinu.

B.R.

ISO 50001_2012_elektrovat
Sertifikat srb ISO 50001-1-energotehnika
ISO_50001_2013_transnafta